Hisingsbrons avslutande invigningsceremoni sändes live på söndag 5/9.

När Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf välkomnas till Göteborg för att avsluta invigningsperioden för Hisingsbron blir det en ceremoni fylld av glädje, barn och musik. Invigningen #minbroinvigning har pågått sedan Hisingsbron öppnades för trafik den 9 maj. Med anledning av den pågående pandemin har var och en fått inviga bron på sitt eget sätt. Över en miljon resor har gjorts över bron och och nu är det Hans Majestät Konungens tur att inviga bron!  

För att så många göteborgare som möjligt ska kunna ta del av den avslutande invigningsceremonin kommer den att sändas live via hisingsbron.se och på Göteborgs Stads sociala kanaler såsom Facebook och Instagram. Sändningen startar strax innan klockan 14.00. Med anledning av det rådande läge kring coronapandemin så vill vi uppmana allmänheten att följa våra digitala sändningar och inte att samlas i närheten av bron. Mer information om livesändningen kommer inom kort. 

Hisingsbron kommer denna dag vara avstängd för trafik mellan 09.00-16.00. Östra gång- och cykelbanan är öppen endast för genomfartstrafik medan västra gång- och cykelbanan stängs mellan 09.00-16.00.

Brobyggarna redo att lämna över bron

Sedan spårvagnarna började trafikera Hisingsbron den 16 augusti är stadens nya förbindelse över Göta älv öppen för samtliga trafikslag. I samband med det öppnades även brons västra gång- och cykelbana, som är bredare än den östra gång- och cykelbanan och där det också finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten. Det innebär att brobyggarna nu är redo att lämna över Hisingsbron till alla de som ska ta hand om och färdas över den, nu och i framtiden.

Under hösten fortsätter arbetet med att riva Götaälvbron. Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

Trafikpåverkan under dagen

Hisingsbron kommer denna dag vara avstängd för trafik mellan 09.00-16.00. Trafiken hänvisas till övriga älvförbindelser. Östra gång- och cykelbanan är öppen endast för genomfartstrafik medan västra gång- och cykelbanan stängs mellan 09.00-16.00.

Tänk också på att området runt centralen är påverkat av flera byggprojekt med begränsad framkomligheten är starkt. Har du inte ärenden i området använd istället genomfartsleder runt staden för att ta dig fram.  

Publicerad 25 augusti 2021 (Uppdaterad 6 september 2021)