Carl-Anton Holmgren, projektchef på trafikkontoret och Hisingsbron.

Carl-Anton Holmgren, projektchef på trafikkontoret och Hisingsbron.

”Bron blir en länk mellan stadsdelarna och människorna”

Genom att länka samman människor och stadsdelar ska den nya Hisingsbron bli mer än en bro. För projektchefen Carl-Anton Holmgren ger det en kick att vara med och göra visionerna till verklighet.

Byggnationen av Hisingsbron pågår för fullt. Bron beräknas stå klar lagom till Göteborgs 400-årsfirande 2021.

När den är klar år 2021 ska Hisingsbron ersätta Götaälvbron och blir då en viktig pusselbit i stadens utveckling. Som projektchef för Hisingsbron ser Carl-Anton Holmgren den nya bron växa fram på nära håll.

– Det är utmanande och roligt att jobba med detta projekt. Bron blir ett landmärke. Den är estetiskt tilltalande och den fyller många viktiga funktioner. När vi nu ersätter den gamla Götaälvbron tar vi verkligen chansen att utforma Hisingsbron så att den på ett naturligt sätt blir en del i den framväxande staden och samtidigt skapar fler nyttor, säger Carl-Anton Holmgren.

”När vi nu ersätter den gamla Götaälvbron tar vi verkligen chansen att utforma Hisingsbron så att den på ett naturligt sätt blir en del i den framväxande staden och samtidigt skapar fler nyttor.”

Hisingsbron bidrar konkret till att länka samman Göta älvs södra och norra älvstränder som bildar framtidens centrala Göteborg. Bron är en viktig del i infrastruktursatsningen Västsvenska paketet, som i sin tur innehåller många stora projekt som påverkar hur Göteborg växer som stad de kommande tio åren.

– Det är en speciell känsla att se visionerna ta form i verkligheten när bron byggs bit för bit. Det som är häftigast i mitt uppdrag är effekten och nyttan med den nya bron, för stadsutvecklingen både på Hisingssidan och fastlandet. Det ger mig en extra kick att veta att vi kommer påverka vardagen för göteborgarna på ett positivt och påtagligt sätt när vi väl är klara.

”Bron blir ett landmärke. Den är estetiskt tilltalande och den fyller många viktiga funktioner,” säger Carl-Anton Holmgren.

Många människor blir intresserade när Carl-Anton berättar att han arbetar med broprojektet.

– Det är roligt att arbeta med något som engagerar många, och jag har nästan bara mött positiva och nyfikna människor när jag berättar att jag arbetar med bron.

”Distansen mellan Hisingssidan och fastlandet kommer att upplevas som kortare. Vi vill att man ska uppleva bron som en gata i staden eftersom nya kvarter byggs i direkt anslutning till den.”

Kan en bro vara mer än en bro, som Hisingsbron sägs vara?

– Absolut! Vi får bland annat bättre möjligheter för hållbar mobilitet, alltså för de som cyklar, går eller åker kollektivt. Den sänkta höjden gör att mark frigörs för stadsutveckling. Utformningen av bron skapar bra förutsättningar för det som byggs kring brofästena, och på bron finns balkonger som man kan vistas på. Distansen mellan Hisingssidan och fastlandet kommer att upplevas som kortare. Vi vill att man ska uppleva bron som en gata i staden eftersom nya kvarter byggs i direkt anslutning till den. Bron blir verkligen en länk mellan stadsdelarna och människorna.

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg.

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter

Tre andra viktiga broar i Göteborg

Kvillebäcksbron

Stod klar 1874 och var den första broförbindelsen mellan Hisingen och fastlandssidan. Svängbron i järn, som också kallades för Hisingsbron, var i bruk fram till 1968. Den var 175 meter lång, men reste sig bara fyra meter över vattnet. Den sträckte sig mellan dagens Göteborgsoperan och Kvillegatan.

Älvsborgsbron

Invigdes 1966 och har på många sätt blivit ett landmärke för Göteborg som stad. Den gröna hängbron i hamninloppet är 107 meter hög och sträcker sig 900 meter från fastlandet till Hisingen.

Götaälvbron

Färdigbyggd 1939 men med åren har den både breddats och renoverats. Cykel- och gångbanor har tillkommit på den 20 meter höga och 927 meter långa bron. Varje dag sedan invigningen har tusentals resenärer tagit sig över älven från centrala Göteborg till södra älvstranden.

Publicerad 29 januari 2019 (Uppdaterad 13 maj 2019)