Hisingsbron

Bullrande arbeten sommaren 2021

Projekt Hisingsbron genomför arbeten som innebär att vi förbereder för spårtrafik samt river Götaälvbron. Dessa arbeten kommer att generera buller med start  29 maj, när spårvagnstrafiken stängs av från Nils Ericson terminalen.

Beskrivning av arbetena:  

  • Rivning av betong sker genom att betongen bilas sönder med hydraulhammare och sedan lastas på lastbilar för borttransport. 
  • Anläggningsarbeten innebär gräv- och lyftarbeten, svetsning av spår, materialtransporter och liknande arbeten. 
  • Rivning av Götaälvbron sker genom bilning av betong och nedmontering av stålet i sektioner. 
  • Bankpålning innebär att pålar av trä och betong slås ner.  

Spårvagnshållplatser Nils Ericson terminalen:
Spårvagnstrafiken stängs av den 29/5 och då börjar omedelbart rivningsarbeten. Rivning av betong i befintliga spårplattor beräknas pågå vardagar 7-22 fram till den 7/6. Därefter vidtar anläggningarbeten, som stundtals kan vara störande, vardagar 06:30-22 fram till 15/8.

Anslutningar till spårväg Östra Hamngatan: 
Spårvagnstrafiken stängs av den 12/6 och då börjar omedelbart rivningsarbeten. Rivning av betong i befintliga spårplattor beräknas pågå vardagar 7-22 fram till den 17/6. Därefter vidtar anläggningarbeten, som stundtals kan vara störande, vardagar 06:30-22 fram till 24/6.

Rivning Götaälvbron:
Rivning av Götaälvbron , där kollektivtrafikbron korsar, startar 12/6 och pågår till 7/7, mån-lör kl 7-19. 12/6 startar rivningen av Götaälvbron från Hisingssidan. Arbete pågår mån-lör 7-19.

Arbeten på Hisingssidan:
Bankpålning vid väganslutning till Hisingsbron på Hisingssidan sker vardagar kl 7-19, 31/5-16/6 samt 22/6-31/8.