Enligt planen kommer Hisingsbrons lyftspann att premiärhissas den 6 september.

Digital visualiseringsbild av Hisingsbron med lyftspannet i upphöjt läge.

Tidsplan

 •  Lördag 29 augusti: Lördag morgon, med start kl 07.00,  roteras lyftspannet 90 grader på den stora Nordsjöpråmen, som nu ligger vid Gullbergsstrandskajen.

 • Måndag 31 augusti: Klockan 07.30 stängs farleden av och pråmen går, med hjälp av bogserbåtar, ut i farleden för att sedan förtöjas mellan pylonerna på stöd 15 på södra sidan och stöd 16 på norra sidan. Därefter, runt kl 10.15, hissar multi wheelers upp lyftspannet till en nivå som är något högre än bron så att det kan köras in till sin position. Sedan läggs det ner på sina permanenta lager som om det vore i ett nersänkt läge. Det beräknas ske runt kl. 17.00 på måndagseftermiddagen. Under måndagskvällen lades barlast på lyftspannet för att kompensera för den beläggning som ännu inte är pålagd.

 • Tisdag 1 september: På tisdagen görs finjusteringar av lyftspannets läge, därefter kommer styrplåtar, fasta lager och styrrullar monteras. 
 • 2–5 septemberArbetet med lyftspannet fortsätter. Delar av maskineriet installeras och gångbanebryggor monteras. Farleden kommer att stängas av under vissa tider som arbetet pågår.

 • Söndag 6 september: Lyftspannet vinschas för första gången upp till den ordinarie öppningshöjden på 28 meter med hjälp av tillfälliga vajrar och så kallade strand jacks, som är ett hydrauliskt lyftredskap.  Ett historiskt ögonblick och en milstolpe. Därefter kommer lyftspannet att stå i öppet läge under några veckor. Hissningen planeras påbörjas kl 07:00 och pågå ett par timmar framåt.

Tidplanen är senast uppdaterad 4 september 2020 kl. 15.00

Det är mycket som ska förberedas och många faktorer – bland annat väder och vind – som spelar in. Det är därför svårt att uppge en exakta tider. Vi uppdaterar denna sida så snart vi har ny information.

Lyftspannet väger 750 ton och är lika stort som halva Stora Saluhallen som ligger vid Kungstorget. Här ser vi stålbjässen innan avresan från Spanien.

Fakta: Hisingsbrons lyftspann

 • Lyftspannet utgörs av en stålplatta som mäter 41 x 36 meter – det är lika stort som halva Stora Saluhallen vid Kungstorget. Det väger 750 ton och ska höjas och sänkas flera gånger varje dag. Bron måste ständigt vara redo att öppna för inkommande fartyg och får aldrig riskera att fastna.
 • Efter varje öppning måste lyftspannet sättas ner med sådan precision att det blir perfekt passning på spårvagnsspåren när brodelarna möts igen – även när det råder extrema vind- eller temperaturförhållanden.

Här ligger Hisingsbron.

Här kan du stå för att se arbetet med lyftspannet

Hisingsbrons förväntade livslängd är 120 år viket gör bygget historiskt. Visst vore det häftigt att i framtiden kunna säga att du var där när historia skrevs?

Här kan du stå för att se när lyftspannet lyfts över från skeppet till pråmen:

Här kan du se för att se montaget på Hisingsbron:

 • Uppe på Götaälvbron (för ovanifrånperspektiv)
 • Parkeringen längs Gullbergs Strandgata
 • P-Arken vid Läppstiftet (för underifrånperspektiv)
 • Vid Lilla Bommen.

Du kan också följa montaget i realtid genom en webbkamera från Trafiken.nu.

Sjöfart

 • Arbetet med att bygga Hisingsbron och riva Götaälvbron beräknas vara helt avslutat under 2022. Fram till dess, kan farleden komma att stängas av vid behov. Håll dig uppdaterad om tider för eventuella farledsavstängningar på Sjöfartsverkets hemsida.

 • Projekt Hisingsbron kommer under perioden 30/8-4/9 utföra rivningsarbeten på Götaälvbron i anslutning till farleden (rivning av klaffen) samt utföra förstärkningsarbeten på lyftspannet på Hisingsbron. Under denna period kommer farleden vara avlyst, från 3/8 kl. 06.00 till 4/8 kl. 06.00. Vidare kommer farleden även vara avlyst från kl. 09.00-16.00 5/9-21 i samband med invigningen av den nya bron.

 • Inför öppning måste kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefon på 0730-27 72 72. Fritidsbåtar som är högre än 12 m kontaktar broförare innan, om vilken av de fasta öppningstiderna de önskar öppning. Bron öppnas för fritidsbåtar enbart efter kontakt med broförare.

  Hisingsbron är ett byggarbetsområdet fram till sommaren 2022, arbete i farleden kvarstår samt rivning av Götaälvbron. Räkna därför med längre hanteringstider och störningar på grund av pågående arbeten. Stor uppmärksamhet krävs av passerande båtar och att alla följa de regler för passage som angetts.

  Så länge som Götaälvbron står kvar är det svårt för mindre båtar att se genom båda broarna då det är olika bredd på farleden, ett möte under bron kan vara svårt att förutse innan passage. Fritidsbåtar får endast passera vid grönt ljus.

  När Götaälvbron är borta så kommer passagen bli enklare, till dess förordas stor aktsamhet och att alltid anropa vid passage under båda broarna.Möt människorna som bygger Hisingsbron

Missa inte vår webb-tv-serie ”Brobyggarna”.

Del 3 – Bron växer fram
Publicerad 4 augusti 2020 (Uppdaterad 8 september 2020)