Under vecka sju och åtta kommer den del av Götaälvbron som står över E45 att rivas, vilket innebär att E45 stängs av helt i höjd med Lilla Bommen från och med fredagskväll 11 februari t.o.m. söndag 27 februari 2022.

Avstängningen innebär stor trafikpåverkan - fordonstrafik kommer att ledas om medan fotgängare och cyklister kommer fram som vanligt.

För att slippa fastna i köer - lämna bilen hemma om du kan och jobba hemifrån så mycket som möjligt. Om du måste ta bilen, res på andra tider och välj alternativa resvägar där du undviker passage genom Götatunneln.

Östergående trafik på E45 leds upp i Lilla Bommen-motet vidare på Södra Sjöfarten och sedan ner på E45 vid Stationsmotet igen.

Västergående trafik på E45 leds upp i Stationsmotet vidare på Mårten Krakow/Norra Sjöfarten och sedan ner på E45 och Götatunneln via påfart från Norra Sjöfarten vid Lilla Bommen-motet.

Karta omledning