Ungdomar tävlar i Hisingsbro-quiz.

Ungdomar tävlar i Hisingsbro-quiz.

"En bransch med så många roliga jobb!"

Det är många som tror att ett brobygge bara handlar om betong, armering och stål, vilket inte är fallet. Med projektet jobbar betongarbetare, kommunikatörer, stålbyggledare, ekonomer, elektriker och många fler. På Future Skills fick unga veta mer om vilka yrkesmöjligheter som faktiskt finns i ett byggprojekt i Göteborgs Stad.

Under veckan deltog projekt Hisingsbron på Future Skills, vilket är en del av Gymnasiedagarna i Svenska Mässan. 2018 var projektet på plats i en egen monter, men i år delades montern med Göteborgs Stad, som är beställare av Hisingsbron. Syftet med projektets deltagande på mässan var att visa på den bredd av yrken som faktiskt kan finnas i ett byggprojekt.

- Det är många unga som inte har en aning om att man kan jobba med till exempel ekonomi, kommunikation eller miljö i ett byggprojekt. Många vet inte heller att det går att jobba i en kommun, så därför har vi ett viktigt uppdrag i att förmedla det. Branschen erbjuder så många roliga jobb!

"Det är många unga som inte har en aning om att man kan jobba med till exempel ekonomi, kommunikation eller miljö i ett byggprojekt. Många vet inte heller att det går att jobba i en kommun, så därför har vi ett viktigt uppdrag i att förmedla det. Branschen erbjuder så många roliga jobb!"

Gymnasiedagarna och Future Skills anordnas årligen av Göteborgsregionen och är en mötesplats för den som ska göra ett studie- eller yrkesval. På mässan samlas representanter från gymnasieskolor och representanter från göteborgsregionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor.

Hisingsbroskolan

Projekt Hisingsbron erbjuder alla klasser i årskurs 5-9 i Västra Götaland en gratis lektion med fokus på stadsutveckling, samhällsbyggnad och trafikplanering nu och i framtiden. Vilka projekt pågår i Göteborgs just nu? Hur kommer Göteborg att se ut när de är vuxna? Nyfiken på mer? Nedan kan du läsa mer om Hisingsbroskolan och hur man bokar.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron
Publicerad 11 oktober 2019 (Uppdaterad 11 oktober 2019)