På båda sidor om Hisingsbrons arbetsområde finns det nu färdigställda förtöjningsplatser, där fritidsbåtar kan lägga till i väntan på att farleden öppnas. Bild: Patrik van Meer

På båda sidor om Hisingsbrons arbetsområde finns det nu färdigställda förtöjningsplatser, där fritidsbåtar kan lägga till i väntan på att farleden öppnas. Bild: Patrik van Meer

Farleden vid Hisingsbron avstängd dagtid

Nu arbetar projekt Hisingsbron med att anlägga ledverk och dykdalber till den nya bron. Det är ett omfattande arbete som har pågått sedan början av mars och som beräknas vara klart i mitten av juni. Arbetet innebär att farleden under Götaälvbron stängs många timmar varje dag, bästa tiden att passera är därför mellan klockan 9 och 10 på förmiddagen.
Arbetet med Hisingsbrons ledverk och dykdalber innebär att vi behöver påla i Göta älv varje dag. När vi pålar i älvens farled behöver vi stänga farleden både av säkerhetsskäl och utrymmesskäl. Farleden är därför stängd varje dag från klockan 10 och öppnas igen vid midnatt.

För de fritidsbåtar som behöver vänta på att vi öppnar farleden finns det nu färdigställda förtöjningsplatser på båda sidor om arbetsområdet och Götaälvbron, dels utanför Göteborgsoperan och dels utanför Ringön. Här går det bra att lägga till i väntan på att farleden öppnas, däremot finns det ingen möjlighet att gå i land. Vid tilläggsplatserna finns belysning men ingen service i form av exempelvis toaletter eller vatten.

Bästa tiden att passera arbetsområdet är mellan klockan 9 och 10 på förmiddagarna. Tänk på att Götaälvbron inte öppnas under rusningstid, klockan 6 till 9 på helgfria vardagar. De båtar som inte kräver öppning av Götaälvbron kan passera hela morgonen fram till klockan 10.

Under pålningsarbetet kommer vi att ha pråmar i farleden med pålmaskiner som slår ner stålrörspålar i älvens botten, periodvis kommer detta att inskränka på hela farledens bredd. Dessutom omfattar arbetet stora och tunga lyft av stålrörspålar som kräver säkerhetsavstånd mot tredje man. Pålningen innebär också en risk för att vi påverkar farledens djup, så det måste kontrolleras varje gång innan vi kan släppa på trafiken på älven runt arbetsområdet.

Läs mer på Sjöfartsverkets sida om öppningstider för broar och kanaler.
Publicerad 13 maj 2020 (Uppdaterad 13 maj 2020)