Hisingsbron

Farledsavstängning under byggtid

Farleden kommer att vara avstängd för montering av Hisingsbrons lyftspann vid två tillfällen.

För att på ett säkert sätt kunna utföra de moment som krävs vid monteringen av Hisingsbrons lyftspann behöver vi stänga av farleden vid två tillfällen.

  • Vecka 36, från 31 augusti fram till kl 06.00 den 7 september
  • Vecka 42, från 12 oktober fram till 06.00 den 19 oktober. Under farledsavstängningen är den fria höjden 11 m.

Däremellan kommer lyftspannet att vara upphöjt på sin högsta nivå 28 meter.

Så påverkas trafiken på Göta Älvbron

Göta Älvbron öppnas i stort som vanligt under byggnationen av Hisingsbron. Det innebär att bron inte öppnas under högtrafik på helgfria vardagar mellan klockan 06:00 och 09.00 på morgonen och mellan klockan 15.00 och 18.00 på eftermiddagar. På helger öppnas Götaälvbron vid behov.

Under en del faser av byggnationen av Hisingsbron behöver farleden i Göta Älv stängas. De avstängningarna aviseras i Underrättelse för sjöfarare (UFS) på Sjöfartsverkets hemsida.

Segelfri höjd efter v. 42

Efter den 19 oktober kommer lägsta segelfria höjd att vara 12 meter. Öppningar sker när Göta Älvbron öppnas – då kommer segelfri höjd att vara 28 meter.

Förtöjningsplatser vid väntläge

Under våren 2020 har vi färdigställt förtöjningsplatser för fritidsbåtar på båda sidor om arbetsområdet och Göta Älvbron: dels utanför Göteborgsoperan och dels utanför Ringön.

Här går det bra att lägga till i väntan på att farleden öppnas, däremot finns det ingen möjlighet att gå i land. Vid väntplatsen vid Operan finns belysning. Det finns ingen service i form av exempelvis toaletter eller vatten på väntplatserna.

Publicerad 4 september 2020 (Uppdaterad 15 september 2020)