I nedsänkt läge har Hisingsbron en segelfri höjd på 12 m, i öppet läge 28 m.

Hisingsbron

Farledsavstängningar och framkomlighet på älven under våren

Förberedelserna inför öppningen av Hisingsbron nionde maj, när gående, cyklister, bilar och bussar kan börja trafikera bron, pågår för fullt. Förutom omfattande tester av lyftspannet och maskineriet pågår arbeten med ledverk och dykdalber som påverkar framkomligheten i älven under våren.

Planerade farledsavstängningar fram till nionde maj 

Generellt gäller följande fram till den nionde maj när Hisingsbron öppnar för trafik; bron står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m. Under hela perioden fram till trafikpåsläppet utförs det arbete och tester på lyftspannet vilket innebär att bron kommer att stå i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m vissa perioder.

Yrkestrafik behöver planera sin resa i god tid och kontakta Kanalcentralen för önskad passage, så att broöppning kan planeras i tid tillsammans med trafikkontorets entreprenör.

Fritidsbåtar som önskar passera när lyftspannet är nere behöver kontakta brovakten på VHS kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning. När detta är gjort kan man lägga till vid väntbryggorna tills bron öppnar. Beroende på vilka arbeten som pågår samt kommande öppning för yrkestrafik kan det ta upp till 1-2 timmar till broöppning.

Karta med markeringar som visar väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.

Fram till nionde maj är följande farledsavstängningar bokade:

  • 29 mars kl. 06.00 till 1 april kl. 06.00 Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar dagtid mellan 06.00-19.00. Därefter, mellan kl. 19.00-06.00 är det begränsad fri höjd på 12 m, bron öppnas inte.
  • 12 april kl. 06.00 till 15 april kl. 06.00 Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar.
  • 26 april-30 april kl. 06.30-20.30 Farleden öppen med begränsad framkomlighet max bredd på fartygen är satt till 9 m. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Även mellan kl 20.30-06.30 är max bredd på fartygen är satt till 9 m samt max segelfri höjd 12 m.

Farledsavstängningar efter den nionde maj:

Den nionde maj tas Hisingsbron i bruk för bilar, bussar, gång- och cykeltrafik. Dock återstår en del arbeten i älven och två farledsavstängningar är inplanerade som det ser ut idag:

  • 10–14 maj kl. 06.30-20.30 Farleden öppen med begränsad bredd på fartygen till 9 meter och segelfri höjd 28 m i öppet läge, dvs vid broöppning och 12 m i nedsänkt läge. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan.
  • 24–28 maj kl. 06.30-20.30 Reservtid om projektet stöter på problem med pålningsarbeten V17 och V19. Besked senast 14 maj huruvida reservtiden eller delar av den kan behöva användas, samma begränsningar som 10-14 maj gäller

Öppningstider för handelssjöfart (fr.o.m. 9/5 2021) 

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Fasta öppningstider för fritidssjöfarten (fr.o.m. 9/5 2021)

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.

 

Publicerad 26 mars 2021 (Uppdaterad 26 mars 2021)