Bild från visualiseringsfilm på Hisingsbrons öppningsbara del med lyftspann och pyloner.

 

Projekt Hisingsbron har beställt visualiseringsfilmen av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam som gör sina visualiseringar i spelmotorn Unreal Engine 4.

– Vi arbetar med denna spännande teknik för att kunna bygga upp framtida platser i Göteborg där det går att röra sig fritt. Det ger en fantastisk möjlighet att kunna utforska, visualisera och analysera byggprojekten innan de är färdigbyggda, berättar Harald Karlsson, 3D-visualiserare på stadsbyggnadskontoret.

Det ger en fantastisk möjlighet att kunna utforska, visualisera och analysera byggprojekten innan de är färdigbyggda.

Eftersom visualiseringen är framtagen i en stor spelmiljö kan visualiseringen av Hisingsbron kombineras med visualiseringen av andra projekt i området så som Västlänken och Region City för att se hur dessa samspelar och påverkar varandra.

Visualiseringsmodell baseras på detaljplaner, men eftersom detaljplaner kan befinna sig i olika stadier beroende på projekt så är visualiseringen endast en fingervisning av hur det kan bli.

Olika projekt kan också ha kommit olika långt. Hisingsbron, som kommit långt i sin byggprocess, är ett exempel där en tydlig bild av slutresultatet finns medan andra projekt kanske befinner sig i planeringsstadiet. Det gör att saker som exempelvis fasader, tak och andra material i filmen kanske inte stämmer överens med hur det kommer se ut när det är klart.

Möt människorna som bygger Hisingsbron

Missa inte vår webb-tv-serie ”Brobyggarna”.

Del 3 – Bron växer fram
Publicerad 15 juni 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)