Bild från visualiseringsfilm på Hisingsbrons öppningsbara del med lyftspann och pyloner.

Hisingsbron

Digital animering: Följ med Hisingsbron in i framtiden

Om lite drygt ett år, efter sommaren 2021, kommer hela Hisingsbron stå klar men redan nu kan du få en glimt av hur bron kommer att bli. Projekt Hisingsbron har tagit fram en visualiseringsfilm över Hisingsbron och området runt omkring. Se den här.

Projekt Hisingsbron har beställt visualiseringsfilmen av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam som gör sina visualiseringar i spelmotorn Unreal Engine 4.

– Vi arbetar med denna spännande teknik för att kunna bygga upp framtida platser i Göteborg där det går att röra sig fritt. Det ger en fantastisk möjlighet att kunna utforska, visualisera och analysera byggprojekten innan de är färdigbyggda, berättar Harald Karlsson, 3D-visualiserare på stadsbyggnadskontoret.

Det ger en fantastisk möjlighet att kunna utforska, visualisera och analysera byggprojekten innan de är färdigbyggda.

Eftersom visualiseringen är framtagen i en stor spelmiljö kan visualiseringen av Hisingsbron kombineras med visualiseringen av andra projekt i området så som Västlänken och Region City för att se hur dessa samspelar och påverkar varandra.

Visualiseringsmodell baseras på detaljplaner, men eftersom detaljplaner kan befinna sig i olika stadier beroende på projekt så är visualiseringen endast en fingervisning av hur det kan bli.

Olika projekt kan också ha kommit olika långt. Hisingsbron, som kommit långt i sin byggprocess, är ett exempel där en tydlig bild av slutresultatet finns medan andra projekt kanske befinner sig i planeringsstadiet. Det gör att saker som exempelvis fasader, tak och andra material i filmen kanske inte stämmer överens med hur det kommer se ut när det är klart.

Hisingsbron_visualisering_thumbnail.jpg

I denna visualiseringsfilm ser vi hur Hisingsbron ser ut när den är klar. Även en version av hur området runt Hisingsbron kan se ut inom några år visas.

Möt människorna som bygger Hisingsbron

Missa inte vår webb-tv-serie ”Brobyggarna”.

Del 3 – Bron växer fram
Publicerad 15 juni 2020 (Uppdaterad 13 november 2020)