Planen att öppna Hisingsbron den 9 maj står fast. Fotograf: Per Sundström

Hisingsbron

Göteborgs nya landmärke öppnas

Planen att öppna Hisingsbron den 9 maj står fast. Arpeggio, brodelen som går över älven, öppnas för normal trafikbelastning, med bärighetsklass ett, BK1. Senare i höst kommer även den brodel som är för kollektivtrafiken att öppnas.

Efter många års intensivt arbete, som startade redan 2009 när det första steget i planeringsprocessen kring en ny älvförbindelse presenterades, kan nu Hisingsbron öppnas. Hela bron från Frihamnsmotet till Nordstan och den nya hållplatsen Kanaltorget vid Operan kallas Hisingsbron. Arpeggio är brodelen över älven, till den ansluter kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron som går över E45.

"Med Hisingsbron ”binds staden ihop” och ger plats för mer än bara bron. En lägre bro binder samman de nya bostadsområdena på båda sidor om älven och det är enklare att ta sig över till fots eller på cykel. Bron ska kännas som en gata i stan."

Hisingsbron - mer än en bro

Med Hisingsbron ”binds staden ihop” och ger plats för mer än bara bron. Hisingsbron är en mellanhög bro och något lägre än Götaälvbron. En lägre bro behöver inte lika mycket plats i anslutning till bron. Mark kan användas till att bygga fler bostäder, arbetsplatser och byggnader med plats för kultur, restauranger och butiker. En lägre bro binder samman de nya bostadsområdena på båda sidor om älven och det är enklare att ta sig över till fots eller på cykel. Bron ska kännas som en gata i stan. 

Öppning av bron

Öppning av bron kommeratt ske 3-5 gånger per dygn och tar cirka åtta minuter, likt Götaälvbron idag. Inga öppningar vardagar mellan klockan 06-09 och klockan 15-18, precis som idag. 

Vänteläge, en flytbrygga för fritidsbåtar, kommer att finnas väster om bron vid Operan och öster om bron vid Ringön.

"Öppning av bron kommer att ske 3-5 gånger per dygn och tar cirka åtta minuter, likt Götaälvbron idag."

Korta fakta om Arpeggio

Arpeggio består av tre huvudbalkar i stål (3000 ton), en sammangjuten betongfarbana (7700 m3) och tre parallella cirkulära betongpelare. Lyftspannet är 1500 m2 och består av ca 750 ton stål. Stålpyloner och tvärbalk väger ca 1700 ton. Balkonger med bänkar att avnjuta utsikten kommer att  finnas på södra och norra sidan av bron.

Götaälvbron rivs

Götaälvbron stod färdig 1939 och nu är stålet i bron är snart uttjänt. När Hisingsbron öppnas så kommer kollektivtrafiken att fortsätta trafikera Götaälvbron fram till det planerade spårstoppet den 12 juni 2021. Vid spårstoppet stängs Götaälvbron för att möjliggöra färdigställandet av den del av Hisingsbron som är en kollektivtrafikbro. All spårtrafik kommer då att ersättas med bussar. Götaälvbron beräknas vara riven före sommaren 2022.

Fortsatt arbetsområde

Mycket arbete återstår innan alla pusselbitar fallit på plats och Göteborgs nya landmärke är klar i sin helhet samt Götaälvbron riven. Detta innebär att det fortsatt är ett arbetsområde med allt vad det innebär.

Publicerad 4 maj 2021 (Uppdaterad 4 maj 2021)