Vid trafikpåsläppet den 9 maj kommer gång- och cykelbanan på den östra sidan av bron att öppnas, den västra gång- och cykelbanan påverkas av fortsatt byggnation och kommer öppnas efter spårstoppet i sommar.

Hisingsbron

Hisingsbron redo att öppna för trafik

Den 9 maj blir det premiär när Hisingsbron slår upp portarna för gående, cyklister, bilar och bussar. Efter flera års planering och byggnation är Hisingsbron snart redo att öppna för första gången.

Förberedelserna inför öppningen i vår, när gående, cyklister, bilar och bussar kan börja trafikera bron, pågår för fullt. Inte minst är det de omfattande testerna av lyftspannet och maskineriet som ska genomföras och avslutas. Beläggningsarbeten och linjemålning ska färdigställas och samtidigt pågår montering av räcken, barriärer, belysning och kontaktledningsstolpar.

– Vi ser fram emot att få lämna över bron till göteborgarna, säger Mikael Nummedal, trafikkontorets projektchef för Hisingsbron. Om inget oförutsett händer under våren så lämnar vi över bron till göteborgarna den 9 maj.

”Om inget oförutsett händer under våren så lämnar vi över bron till göteborgarna den 9 maj.”

Spårtrafik till hösten

I sommar väntar ett spårstopp när spåren ska läggas om från den gamla trotjänaren Götaälvbron till Hisingsbron. Under spårstoppet pågår arbetet för fullt på den del som kallas för kollektivtrafikbron och det kommer att arbetas intensivt med att riva Götaälvbron för att ge plats åt kollektivtrafikbron och alla anslutningar mellan det nya spårvagnsspåret och det befintliga spåret.

För att inte hindra biltrafiken efter trafikpåsläppet är det fokus på att hinna med allt arbete som ska göras inom spårområdet för spårvagnarna på bron innan 9 maj. I mitten av augusti ska spåromläggningen vara klar och kollektivtrafikbron vara färdigställd så att spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron.

I mitten av augusti ska spåromläggningen vara klar och kollektivtrafikbron vara färdigställd så att spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron.

Fortsatta arbeten

Eftersom Götaälvbron ska rivas när Hisingsbron är klar kommer det fortfarande vara ett arbetsområde runt bron. Detta innebär att hiss och trapptorn till Hisingsbron öppnas först när området vid trapptornen inte längre behövs som arbetsområde.

Vid trafikpåsläppet den 9 maj kommer gång- och cykelbanan på den östra sidan av bron att öppnas, med reducerad bredd vid passagen förbi byggnationen av Platinan och byggplatsen för Kaj 16, före detta kvarteret Kromet. Den västra gång- och cykelbanan påverkas av Hisingsbrons fortsatta byggnation och kommer att öppnas efter spårstoppet i sommar.

Uppfarten från Hjalmar Brantingsgatan på norra älvstranden kommer att ha provisorisk trafikföring till efter spårstoppet eftersom alla arbeten inte kan färdigställas innan spårtrafiken har flyttat till Hisingsbron och Götaälvbron rivits.

Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

När kommer stålet? Var ser man bäst monteringen av pylonerna? Vill du veta allt om pyloner, maskineri och luftspann? Följ bygget av Hisingsbron åren i vår tidslinje.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 2 mars 2021 (Uppdaterad 12 april 2021)