I höst startar arbetet med stålmontage för Arpeggio.

I höst startar arbetet med stålmontage för Arpeggio.

Hisingsbron växer upp på land

Över 300 stålrörspålar har slagits och borrats upp emot hundra meter ner till berget under Göta älv. Ett minst sagt gediget arbete som av naturliga skäl inte riktigt har fått det ljus det förtjänar, i alla fall inte över vattenytan. I höst växer bron upp ordentligt över Göta älv och samtidigt utökas arbetet på land.

År 2016 fick projekt Hisingsbron grönt ljus och kunde starta byggnationen av den nya älvförbindelsen och Götaälvbrons ersättare. För den som passerar brobygget kan det vara svårt att se och förstå vilket arbete som ligger bakom de brostöd som syns idag, eftersom det mesta än så länge faktiskt finns under vattenytan – lite som ett isberg.

Stålrörspålar är borrade och slagna ner till berg.

Inom den närmsta tiden kommer Arpeggio att börja synas på ”riktigt” och grundläggningen under ytan får visa vad den går för. Stålet som under en lång tid tillverkats på fabriker i Spanien är snart på väg mot Göteborg för att äntligen hamna på sin rätta plats, för 120 år framöver. Ståldelarna kommer i enorma delar om flera ton styck och montaget av dessa på plats kommer att vara historiskt och mycket spektakulärt. 

Ståldelarna kommer i enorma delar om flera ton styck och montaget av dessa på plats kommer att vara historiskt och mycket spektakulärt. 

Parallellt med grundläggning och betongarbete i Göta älv har projektet under året färdigställt underbyggnaden av den nya Stadstjänarebron som sträcker sig över E45/Götaleden. I maj 2019 kunde den första bilen rulla norrut över bron. Men än kvarstår en del arbete på ovansidan för att trafiken ska kunna rulla i båda riktningarna.

Två valv har byggts över E45/Götaleden.

Samtidigt som stålmontaget pågår startar projektet grundläggningsarbeten med den kollektivtrafikbro som ska ta kollektivtrafiken mellan Arpeggio och hållplats Nordstan samt ett nytt hållplatsläge strax innan dagens hållplats ”Lilla Bommen”.
 
År 2021 beräknas hela Hisingsbron stå färdig. Följ allt spännande som händer i höst och vinter här och på sociala medier.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron
Publicerad 20 september 2019 (Uppdaterad 24 september 2019)