Hisingsbron

Så öppnas Hisingsbron för fritidsbåtar

Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret vid Göteborgs Stad har gemensamt enats om hur Hisingsbron ska öppnas för fritidssjöfarten.

När Hisingsbron öppnar våren 2021 kommer det att vara sex fasta öppningstider varje dygn. Förutom sex fasta öppningstider varje dygn, året runt, kommer bron att öppnas vid ytterligare tillfällen på helgdagar och under sommartid.

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning och varje broöppning kommer att vara i cirka 4–8 minuter. Om inte samtliga väntande fritidsbåtar har hunnit passera innan bron stängs kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att det inte är under rusningstid.

De fasta öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna så att fritidsbåtar hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna.

Inga öppningar under rusningstid helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 tillåts ingen broöppning, vare sig för fritidssjöfart eller yrkessjöfart. Under rusningstid har kollektivtrafik och övrig trafik på bron prioritet.

Tillfälliga angöringsplatser för de fritidsbåtar som inväntar broöppning är färdigställda och finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

Broinfo - Trafik Göteborg : Trafik Göteborg (trafikgoteborg.se)

Bilden visar väntläge för fritidsbåtar på Ringön, vid Blue Marin.

Väntläge Ringön

Bilden visar väntläge för fritidsbåtar vid Operan

Väntläge Operan

Bilden visar en karta där väntlägen för fritidsbåtar är markerade vid Ringön och Operan.

Väntlägen för fritidsbåtar vid Ringön och Operan.

Publicerad 1 februari 2021 (Uppdaterad 2 februari 2021)