Bilden är tagen i mars och det har hänt en hel del sedan dess. Här ser vi påfarten till Hisingsbron på Södra Älvsidan. Till en början kommer gående och cyklister i båda riktningar att hänvisas till Hisingsbrons östra sida. Fotograf: Max Hjalmarsson

Interaktiv karta

Vi har skapat en karta där du kan klicka på informationspunkterna för att ta del av korta filmer där vi berättar hur du som fotgängare och cyklist tar dig fram när Hisingsbron öppnas. Denna karta kommer senare att uppdateras med information om framkomligheten efter det planerade spårstoppet 12 juni fram tills hela bron öppnas i höst

Norra Älvstranden

Gång- och cykeltrafik

I höjd med Stångjärnsgatan får gående och cyklister ta vägen över Frihamnsmotet för att nå Hisingsbrons östra gång- och cykelbana i riktning mot centrum. Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum

Fordonstrafik

En tillfällig gata ansluter Hjalmar Brantingsgatan med Hisingsbron, vilket innebär att fordon hänvisas via en tillfällig trafiksignal över spåret på Hjalmar Brantingsgatan för vidare färd upp mot Hisingsbron.

 

Södra Älvstranden

Cykel- och gångtrafik

Gång- och cykelbanan mellan Kanaltorgsgatan och Lilla Bommen-området stängs då arbete pågår med att färdigställa kollektivtrafikbrons västra ben. Gående och cyklister hänvisas istället till Operalänken mellan Östra Hamngatan och Norra sjöfarten. Det kommer även att vara möjligt att ta sig över Norra sjöfarten via Stadstjänarebron, vars östra sida öppnar för gång- och cykeltrafik i samband med att Hisingsbron öppnar.

Fordonstrafik

Hisingsbron öppnas för fordonstrafik med två körfält öppna i både norr och södergående riktning. Även Stadstjänarebron och dess kopplingar mot E45, Norra- och Södra Sjöfarten samt Bergslagsgatan öppnas

Publicerad 7 maj 2021 (Uppdaterad 8 maj 2021)