Hisingsbron

Trafikförändringar vid Centralen och hållplats Nordstan

Götaälvbron stängs av för norrgående biltrafik den 13 december. Byggnationen av Hisingsbron och Västlänken i området vid hållplats Nordstan och Nils Ericson Terminalen innebär att stora delar av området kommer att vara ett arbetsområde. Arbetet påverkar gång-, cykel-, biltrafik samt kollektivtrafiken och medför att framkomligheten ändras.

I samband med Västtrafiks tidtabellsskifte den 13 december stängs hållplats Nordstan mot Hisingen, här kommer nya hållplatslägen att byggas och påfarten till Hisingsbron förbereds.

Götaälvbron stängs av för norrgående biltrafik och bilister som ska mot Hisingen får välja andra vägar över Göta älv. Dels rekommenderas Tingstadstunneln, dels Älvsborgsbron – men också den nya Marieholmstunneln som öppnar för trafik den 16 december. När det gäller gång- och cykeltrafiken så kommer den fortsatt att kunna ta sig över Götaälvbron mot Hisingen

Denna karta visar vad som planeras och hur du bäst tar dig fram under byggtid.

Kartan är klickbar och bakom varje informationspunkt hittar du en film med information om framkomligheten för dig som fotgängare och cyklist.

Kartbeskrivning

Publicerad 7 december 2020 (Uppdaterad 8 december 2020)