Topparna uppe på de fyra pylonerna monteras under vecka 49 och 50.

Hisingsbron

Vi lyfter på hatten (hattarna) för Hisingsbron

Det är nu som Hisingsbron får sin siluett – när pylontopparna monteras sätts kronan på verket. Om vindarna inte är för hårda kommer den första pylontoppen att monteras på fredag morgon 4 december. Då får pylonerna sin fulla höjd på 53 meter.

De fyra pylontopparna kom på samma skepp som pylonerna och motvikterna i somras. Sedan dess har pylonerna, motvikterna och lyftspannet monterats.

Under hösten har maskineriet till lyftspannet installerats och börjat testköras. Nu är alla stora delar på plats inne i pylonerna och det är dags för pylontopparna att inta sin plats högst upp.

Sista stålkonstruktionerna som monteras

Pylontopparna behöver monteras så snart som möjligt nu när allt är på plats i pylonerna då det är öppet i toppen, vilket innebär att det regnar in, så de fungerar även som ett väderskydd.

Pylontopparna är de sista stora stålkonstruktionerna från Spanien som monteras på stadens nya bro.

Se tidsplanen nedan.

För den som vill följa arbetet är bästa utkiksplatsen uppe på Götaälvbron, där är det första parkett.

Millimeterprecision

Precis som de andra stora stålkonstruktionerna är pylontopparna tunga delar och ska monteras högt upp, så vindarna får inte vara för hårda. Det krävs en precision på millimeternivå för att allt ska bli rätt.

Precis som de andra stora stålkonstruktionerna är pylontopparna tunga delar och ska monteras högt upp, så vindarna får inte vara för hårda. Det krävs en precision på millimeternivå för att allt ska bli rätt.

Öppnar för trafik våren 2021

Det som sen kvarstår i arbetet med Hisingsbron är bland annat utrustningen uppe på bron, som beläggning, barriärer, räcken, stolpar och belysning.

Samtidigt pågår injustering av lyftspannet och maskineriet, tester som ska göras många gånger och som kommer att pågå fram tills Hisingsbron öppnar för trafik under våren 2021.

Tidsplan

  • Fredag 4 december: Pylontopparna på Hisingsbrons norra pyloner lyfts på plats. 

  • Onsdag 9 december: Pylontopparna på Hisingsbrons södra pyloner lyfts på plats. Lyften beräknas starta runt kl 09.00.

Tidplanen är senast uppdaterad 9 december 2020 kl. 08.20

Väder och vind kan påverka arbetet. Det är därför svårt att uppge en exakta tider, och de planerade tiderna kan komma att ändras. Vi uppdaterar denna sida så snart vi har ny information.

Pylonerna och pylontopparna anlände från Sevilla i Spanien i somras. Under vecka 49 och 50 monteras de fyra topparna.

Publicerad 3 december 2020 (Uppdaterad 3 december 2020)