I mars 2022 testades Hisingsbrons arkitektoniska belysning för första gången. Hisingsbron har utöver vanlig gatubelysning en spännande effektbelysning som utgörs av led-armaturer på pylonerna, lyftspannet och stålbalkarnas undersidor och kan byta färg beroende på årstid och högtid. Fotograf: Antony Sestre

42 ståldelar blir vägen över Göta älv

I oktober 2019 tog projekt Hisingsbron emot sina första leveranser med stål. Den här gången var det 42 stycken U-formade stållådor som levererades. Men inte vilka lådor som helst, de kommer nämligen bli botten på vägbanan över Göta älv.

Ståldelarna väger mellan 40 och 130 ton styck och är 4-6 meter breda. Den storleken och mängden har gjort att har fått tillverkas på tre jättestora fabriker. Stållådorna svetsas ihop på plats på de gjutna bropelarna och bildar längsgående sidospann under vägen. Dessa sidospann ligger tre i bredd mellan lyftdelen på bron och ramperna på vardera sida på land. Vid årsskiftet 2019-2020 var alla delar monterade.

Två av de 42 delarna till sidospannen lagras i Frihamnen i väntan på montage.

Unik kran används vid montaget

Sidospannen lyfts på plats med två typer av kranar – en sjökran som flyter på Göta älv och en så kallad larvkran på land. Av den typ av sjökran som används finns bara två stycken i världen. Arbetet kräver både planering och koordination då larvkranen och sjökranen under vissa lyft måste samarbeta. Det beror på att vissa delar är för tunga för att en kran med säkerhet ska orka.

Ståldelarna placeras på befintliga brostöd i Göta älv. Varje del av de 42 delarna har ett eget nummer och en egen utformning, beroende på var de ska monteras. När de är i rätt position låses de fast, för att sedan finjusteras och sist svetsas ihop. Planeringen av montaget har pågått under flera år. Varje del behöver fästas perfekt för att bron ska bli jämn.

Sjökranen Hebo Lift 7 monterar den första ståldelen till sidospannen.

Provisoriska stöd har en avgörande funktion

Mellan de gjutna betongstöden i Göta älv finns också provisoriska brostöd i stål. Deras viktiga funktion är att stötta upp sidospannen till dess att alla 42 sidospann sitter fast ordentligt. De provisoriska stöden kommer faktiskt att monteras ned när de inte behövs under byggnationen längre.

Vad händer sedan?

När stålet har svetsats ihop påbörjas ett arbete med att gjuta vägen. Då bygger man upp gjutformar mellan sidospannen som efter ett ordentligt armeringsarbete fylls med betong. Här i gjuts även lådorna för spårvagnsrälsen fast.

Tumnagelbild stål_Hisingsbron.JPG

Vad är stål på Hisingsbron?

Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

Första steget i planeringsprocessen kring en ny älvförbindelse presenterades 2009. Den 9 maj 2021 öppnar Hisingsbron för trafik.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 28 juni 2022)