De fyra 35 meter höga pylonerna sattes på plats i juli 2020.

De fyra 35 meter höga pylonerna sattes på plats i juli 2020.

Hisingsbron

Bygget av Hisingsbron pågår just nu. Bron kommer att stå klar 2021 och blir då den nya länken mellan fastlandet och Hisingen.
Byggande pågår. Beräknas klar 2021.
2009–2013

Idé och planering

Sex olika förslag på förbindelser över älven presenteras. Här finns både broar och tunnlar. Av dessa utses ett av förslagen – en bro av typen Hisingsbron. Efter detta planerar man under några år i detalj för hur bron och dess omgivning ska se ut och fungera. Dessa planer ligger sedan till grund för beslutet om det ska bli en bro eller inte.

Utredningar, ritningar och andra handlingar från planeringsfasen

29 november 2013
Image for

En designtävling om utformningen av Hisingsbron anordnas av Göteborgs stad i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen hölls mellan juni och oktober 2013. Vinnare blev förslaget ”Arpeggio” av Dissing+Weitling Architecture, Ljusarkitektur, ELU och Leonhardt, Andrä und Partner.

Läs mer om designtävlingen hos Sveriges Arkitekter

15 september 2014

Den 15 september ger Mark- och miljödomstolen Göteborgs Stad tillstånd att bygga Hisingsbron.

2015

Olika pålningstekniker testas för att undersöka vibration och buller. Av hänsyn till människor på land men också fiskar i älven finns det regler som styr hur mycket det får bullra och vibrera under arbetet. Hisingsbron ska sitta fast med hundratals borrade och slagna pålar.

2016

Grönt ljus och entreprenör utses

Efter en del överklaganden sedan Mark- och miljödomstolen gett tillstånd att bygga Hisingsbron får man under våren/sommaren grönt ljus att börja bygga. Efter att flera entreprenörer lämnat anbud under våren bestämmer Göteborg Stads trafiknämnd den 18 augusti 2016 att Skanska-MT Højgaard ska bygga bron, på grund av att deras anbud ansågs mest fördelaktigt sett till pris och kvalitet.

14 november 2016

Förberedande arbeten startar

Förberedande arbeten med Hisingsbron startar. Man lägger till exempel om ledningar för el och vatten runtom den nya bron, för att minska störningar på dessa under byggnationen.

2017
Image for Grundläggningsarbeten pågår

Grundläggningsarbeten pågår

Grundläggningsarbeten på Ringön, vid Lilla Bommen och i älven pågår. Dessa arbeten innebär att man frigör ytor, förbereder för att bygga brostöd samt påbörjar pålning. Pålarna slås och borras ner i marken.

2018

Under året pågår arbeten med grundläggning och arbete med gjutning av pålar, ramper och bottenplattor.

Image for Stålleveranser: Sidospann

Stålleveranser: Sidospann

Sidospann är de längsgående stålbalkar som blir botten på vägen över Göta älv. Under vintern 2019/2020 monteras dessa. Hur går det till? Vad är "provisoriska brostöd” och vilken roll har de i monteringen av sidospannen?

Läs mer om sidospannen

Image for Gigantisk ståldel monteras

Gigantisk ståldel monteras

650 ton stålpjäs kommer lastat! När den levererades i november 2019 gick startskottet för uppbyggnaden av vägen mellan Hisingen och fastlandet. Var monteras Arpeggios första pusselbit och hur ser den ut? Hur monterar man en så stor ståldel med millimeterprecision och vilka är de största utmaningarna i detta?

Läs mer om Hisingsbrons tvärbalkar

Image for Götaälvbron fyller 80!

Götaälvbron fyller 80!

Den 26 november 1939 invigdes Götaälvbron. Bron kommer att tjäna oss i några år till innan den rivs. Hur invigde man broar år 1939 och hur river man en bro?

Läs mer om Götaälvbron

Image for Sidospannen monteras

Sidospannen monteras

Sidospann är de längsgående stålbalkar som blir botten på vägen över Göta älv. I december 2019 startade montaget av de 42 sidospann som levererades under oktober månad. Hur monteras sidospannen? Vad är "provisoriska brostöd” och vilken roll har de i monteringen av sidospannen?

Läs mer om sidospannen

Image for Kollektivtrafikbron växer upp över marken

Kollektivtrafikbron växer upp över marken

En del av Hisingsbron kommer att vara till för enbart kollektivtrafiken. Projekt Hisingsbron bygger två olika ramper i Centralenområdet – en som går mot Östra hamngatan och en som går mot nuvarande hållplats Nordstan. Grundläggningen för dessa brodelar är under vintern och våren 2020 i ett intensivt skede.

Image for Vägen på bron gjuts

Vägen på bron gjuts

När stålet under vägbanan är på plats börjar vägen mellan Hisingen och fastlandet att gjutas.

11 juli 2020
Image for Pylonerna anländer

Pylonerna anländer

Den 11 juli kom skeppet UHL Falcon från Sevilla ankomma till Göteborg lastat med totalt tolv stora delar – fyra pyloner, fyra motvikter och fyra pylontoppar. Tillsammans utgör de Hisingsbrons signum.

Läs mer om Hisingsbrons pyloner och maskineri

Bildextra: Följ pylonernas resa från Spanien till Göteborg

Artikel: Pylonerna seglar in

20–25 juli 2020
Image for Pylonerna monteras

Pylonerna monteras

När pylonbaser och sidospann är på plats och vägbanan är gjuten på vardera sidor om farleden monteras de fyra pylonerna, Hisingsbrons signum. I pylonerna finns maskineriet till lyftspannet.

Bildextra: Följ pylonernas resa från Spanien till Göteborg

Se första pylonen lyftas på plats 21 juli 2020 (@stadsutvecklinggoteborg på Instagram)

Artikel: Historiskt montage på Hisingsbron – se tidsplanen här

Läs mer om Hisingsbrons pyloner och maskineri

Augusti 2020
Image for Lyftspannet anländer

Lyftspannet anländer

Efter monteringen av pylonerna anländer nästa stora komponent till Göteborg – nämligen brons hjärta, lyftspannet. Det kommer från Sevilla i Spanien. Först när skeppet gått från Spanien vet vi vilket datum lyftspannet kommer till Göteborg. Skeppet väntas gå från Spanien under vecka 32. Vill du se när lyftspannet anländer och passerar Götaälvbron gör du det bäst från Bananpiren, uppe på Götaälvbron eller vid Gullbergstrandkajen.

Augusti - September 2020
Image for Lyftspannet monteras

Lyftspannet monteras

Det 750 ton tunga lyftspannet, brons hjärta som kommer att lyftas vid broöppning planeras att monteras under sensommaren 2020. Vilket datum montage sker kan vi först veta när skeppet lämnat Spanien. Tips! Vill du se lyftspannet monteras så gör du det bäst från Götaälvbrons västra gångbana både på norra och södra sidan om broklaffen.

Läs mer om lyftspannet här

Image for Broöppning testas

Broöppning testas

Tester av brons lyftmaskineri startade redan 2019 och pågår på olika sätt och i simulerade miljöer ända fram till dess att lyftspannet är på plats. Det görs för att kunna korrigera maskineriets system i praktiken. Man testar bland annat hur det fungerar i varmare och kallare väder.

Hisingsbron invigs!

Hisingsbron ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Hur invigningen kommer att se ut är ännu inte helt klart. En sak som är säker är att det definitivt blir kalas!
Image for Götaälvbron rivs

Götaälvbron rivs

År 2022 ska Göteborgs gamla trotjänare vara nedmonterad. Då tar efterträdaren Hisingsbron vid och ska sköta jobbet som länk mellan Hisingen och fastlandet. Den beräknas hålla i 120 år. Läs mer om Götaälvbron i länken.

Läs mer om Götaälvbron

Här byggs Hisingsbron.

Möt människorna som bygger Hisingsbron

Missa inte vår webb-tv-serie ”Brobyggarna”.

Brobyggarna del 3 – Bron växer fram
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 29 juli 2020)