Bygget av Hisingsbron pågår. Under våren 2020 har den del av Hisingsbron som ska trafikeras av kollektivtrafik växt fram, här fotad underifrån på Bergslagsgatan. Foto: Katrin Svensson

Bygget av Hisingsbron pågår. Under våren 2020 har den del av Hisingsbron som ska trafikeras av kollektivtrafik växt fram, här fotad underifrån på Bergslagsgatan. Foto: Katrin Svensson

Hisingsbron

Byggnationen av Hisingsbron pågår just nu. Hisingsbron kommer att stå klar under 2021 och blir då den nya länken mellan fastlandet och Hisingen.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.

Trafikinformation

Här samlar vi aktuella trafikpåverkande arbeten som rör projekt Hisingsbron.

Förlängd broöppning på Götaälvbron den 20 juli

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 24 juni 2020)