Fotograf: Per Sundström

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Den nya förbindelsen knyter samman stadens centrum över vattnet och enar stadens två halvor till en grön och nära storstad. Hisingsbron är sedan söndagen den 9 maj öppen för gående, cyklister, bilar och busslinje X2.
Hisingsbron är öppen för trafik.

Så tar du dig fram – Hisingsbron

Här hittar du information om hur du tar dig fram när Hisingsbron har öppnat.

Scrolla nedåt så hittar du kartor och information för:

 • Gång- och cykeltrafik
 • Kollektivtrafik
 • Biltrafik
 • Sjöfart

I vår interaktiva karta kan du klicka på de röda informationspunkterna och se korta filmer om trafiken vid respektive område.

Gång- och cykeltrafik

Norra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas kommer gående och cyklister hänvisas till brons östra sida, då den västra sidan inte kan byggas klart förrän delar av Götaälvbron har rivits efter sommaren.
 • I höjd med Stångjärnsgatan får gående och cyklister ta vägen över Frihamnsmotet för att nå Hisingsbrons östra gång- och cykelbana i riktning mot centrum.
 • Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum.
 • Hisingsbrons trapptorn är stängda och kommer att öppna först när området vid trapptornen inte längre behövs som arbetsområde.

Norra Älvstranden.

Södra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas kommer gående och cyklister att hänvisas till brons östra sida då den västra sidan inte kan byggas klart förrän delar av Götaälvbron har rivits. Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum.
 • Gång- och cykelbanan mellan Kanaltorgsgatan och Lilla Bommen-området stängs då arbete pågår med att färdigställa kollektivtrafikbrons västra ben. Gående och cyklister hänvisas istället till Operalänken mellan Östra Hamngatan och Norra sjöfarten.
 • Det kommer även att vara möjligt att ta sig över Norra sjöfarten via Stadstjänarebron, vars östra sida öppnar för gång- och cykeltrafik i samband med att Hisingsbron öppnar.
 • Från den 12 juni och två månader framåt under spårstoppet hänvisas cyklister i sydlig riktning från Operan mot Brunnsparken via Torggatan och sen ut mot Östra Hamngatan vid Postgatan för vidare färd mot Brunnsparken.
 • Från den 12 juni och två månader framåt under spårstoppet stäng Lilla Bommens hållplats. Gående och cyklister passerar arbetsområdet i höjd med Spannmålsgatan, norr om Lilla Bommens hållplats, för att ta sig i östvästlig riktning.
 • Hisingsbrons trapptorn är stängda  och kommer att öppna först när området vid trapptornen inte längre behövs som arbetsområde.

Södra Älvstranden

Kollektivtrafik

 • När Hisingsbron öppnas kommer kollektivtrafiken att fortsätta trafikera Götaälvbron fram till spårstoppet 12 juni 2021.
 • Vid spårstoppet under sommaren 2021 stängs Götaälvbron för att möjliggöra färdigställandet av den del av Hisingsbron som är en kollektivtrafikbro. All spårtrafik kommer då att ersättas med bussar.

Biltrafik

Norra Älvstranden

 • Från när Hisingsbron öppnas till efter spårstoppet kommer en tillfällig gata ansluta Hjalmar Brantingsgatan med Hisingsbron, vilket innebär att fordon hänvisas via en tillfällig trafiksignal över spåret på Hjalmar Brantingsgatan för vidare färd upp mot Hisingsbron.

Norra Älvstranden.

Södra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas för fordonstrafik kommer två körfält vara öppna i både norr och södergående riktning.
 • Även Stadstjänarebron och dess kopplingar mot E45, Norra- och Södra Sjöfarten samt Bergslagsgatan öppnas.

Södra Älvstranden.

Sjöfart

 • Arbetet med att bygga Hisingsbron och riva Götaälvbron beräknas vara helt avslutat under 2022. Fram till dess, kan farleden komma att stängas av vid behov. Håll dig uppdaterad om tider för eventuella farledsavstängningar på Sjöfartsverkets hemsida.
 • Inför öppning måste kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefon på 0730-27 72 72. Fritidsbåtar som är högre än 12 m kontaktar broförare innan, om vilken av de fasta öppningstiderna de önskar öppning. Bron öppnas för fritidsbåtar enbart efter kontakt med broförare.

  Hisingsbron är ett byggarbetsområdet fram till sommaren 2022, arbete i farleden kvarstår samt rivning av Götaälvbron. Räkna därför med längre hanteringstider och störningar på grund av pågående arbeten. Stor uppmärksamhet krävs av passerande båtar och att alla följa de regler för passage som angetts.

  Så länge som Götaälvbron står kvar är det svårt för mindre båtar att se genom båda broarna då det är olika bredd på farleden, ett möte under bron kan vara svårt att förutse innan passage. Fritidsbåtar får endast passera vid grönt ljus.

  När Götaälvbron är borta så kommer passagen bli enklare, till dess förordas stor aktsamhet och att alltid anropa vid passage under båda broarna.Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

Första steget i planeringsprocessen kring en ny älvförbindelse presenterades 2009. Den 9 maj 2021 öppnar Hisingsbron för trafik.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 28 juni 2021)