En bro är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Fotograf: Per Sundström

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Den nya förbindelsen knyter samman stadens centrum över vattnet och enar stadens två halvor till en grön och nära storstad. 9 maj 2021 öppnar Hisingsbron för gående, cyklister, bilar och bussar.
Hisingsbron planeras öppna för trafik den 9 maj 2021.

Så tar du dig fram – Hisingsbron

Här hittar du information om hur du tar dig fram när Hisingsbron har öppnat.

Scrolla nedåt så hittar du kartor och information för:

 • Gång- och cykeltrafik
 • Kollektivtrafik
 • Biltrafik
 • Sjöfart

I vår interaktiva karta kan du klicka på de röda informationspunkterna och se korta filmer om trafiken vid respektive område.

Gång- och cykeltrafik

Norra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas kommer gående och cyklister hänvisas till brons östra sida, då den västra sidan inte kan byggas klart förrän delar av Götaälvbron har rivits efter sommaren.
 • I höjd med Stångjärnsgatan får gående och cyklister ta vägen över Frihamnsmotet för att nå Hisingsbrons östra gång- och cykelbana i riktning mot centrum.
 • Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum.
 • Hisingsbrons trapptorn är stängda under våren och sommaren. Trapptornen öppnar hösten 2021.

Norra Älvstranden.

Södra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas kommer gående och cyklister att hänvisas till brons östra sida då den västra sidan inte kan byggas klart förrän delar av Götaälvbron har rivits. Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum.
 • Gång- och cykelbanan mellan Kanaltorgsgatan och Lilla Bommen-området stängs då arbete pågår med att färdigställa kollektivtrafikbrons västra ben. Gående och cyklister hänvisas istället till Operalänken mellan Östra Hamngatan och Norra sjöfarten.
 • Det kommer även att vara möjligt att ta sig över Norra sjöfarten via Stadstjänarebron, vars östra sida öppnar för gång- och cykeltrafik i samband med att Hisingsbron öppnar.
 • Hisingsbrons trapptorn är stängda under våren och sommaren. Trapptornen öppnar hösten 2021.

Södra Älvstranden

Kollektivtrafik

 • När Hisingsbron öppnas kommer kollektivtrafiken att fortsätta trafikera Götaälvbron fram till spårstoppet vid mitten av sommaren 2021.
 • Undantag är busslinje X2, som kommer att trafikera Hisingsbron eftersom den tillfälliga vägen upp och ner från Götaälvbron som X2 nu trafikerar på försvinner.
 • Vid spårstoppet under sommaren 2021 stängs Götaälvbron för att möjliggöra färdigställandet av den del av Hisingsbron som är en kollektivtrafikbro. All spårtrafik kommer då att ersättas med bussar.

Biltrafik

Norra Älvstranden

 • Från när Hisingsbron öppnas till efter spårstoppet kommer en tillfällig gata ansluta Hjalmar Brantingsgatan med Hisingsbron, vilket innebär att fordon hänvisas via en tillfällig trafiksignal över spåret på Hjalmar Brantingsgatan för vidare färd upp mot Hisingsbron.

Norra Älvstranden.

Södra Älvstranden

 • När Hisingsbron öppnas för fordonstrafik kommer två körfält vara öppna i både norr och södergående riktning.
 • Även Stadstjänarebron och dess kopplingar mot E45, Norra- och Södra Sjöfarten samt Bergslagsgatan öppnas.

Södra Älvstranden.

Sjöfart

 • Arbetet med att bygga Hisingsbron och riva Götaälvbron beräknas vara helt avslutat under 2022. Fram till dess, kan farleden komma att stängas av vid behov. Håll dig uppdaterad om tider för eventuella farledsavstängningar på Sjöfartsverkets hemsida.

Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

Första steget i planeringsprocessen kring en ny älvförbindelse presenterades 2009. Den 9 maj 2021 öppnar Hisingsbron för trafik.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 5 maj 2021)