Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Så här kan Fredsgatan se ut i framtiden när stadsutvecklingen i kvarteret Inom Vallgraven 12 är klar.

Inramat av Södra Hamngatan, Östra Larmgatan, Drottninggatan och Fredsgatan ligger kvarteret Inom Vallgraven 12. Ut mot Södra Hamngatan och längs med Fredsgatan är kvarteret livligt och öppet. Sidorna mot Östra Larmgatan och Drottninggatan kan upplevas som en aning slutna och tysta.

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer bottenvåningar att öppnas upp med fler butiker och mötesplatser som exempelvis caféer och restauranger. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta till Östra Larmgatan och Drottninggatan, helt enligt den plan som Göteborgs Stad har för sydöstra city.

I takt med att kvarteret förändras så blir det ännu mer viktigt att värna om de kulturhistoriska värdena.

Nytt och gammalt samsas i kvarteret Inom Vallgraven 12 

I takt med att kvarteret förändras så blir det ännu mer viktigt att värna om de kulturhistoriska värdena. Den tilltänkta påbyggnaden utformas därför med bland annat indragna våningsplan. Sett från gatan kommer de nya kvadratmeterna knappast att synas förutom på den tomt som varit obebyggd sedan en brand 2005.

Även i hörnet Drottninggatan – Fredsgatan planeras ett nytt hus som ett arkitektoniskt utropstecken. I hela kvarteret planeras det för kontorslokaler med flexibla ytor, något som är efterfrågat i Göteborgs centrum. Upp till 15 000 kvadratmeter ytterligare kontor och lokaler kan byggas här, förutom de som redan finns i dag.

Fem förslag banade vägen för utveckling av kvarteret

2017 bjöds arkitektkontor in att lämna förslag på hur kvarterets skulle kunna utvecklas. Av de 32 förslag som kom in valdes fem ut att delta i parallella uppdrag. I parallella uppdrag får arkitektkontoren dela sina bästa idéer för utvecklingen av en plats. Parallella uppdrag är inte en tävling utan det går att plocka ut de bästa idéerna från några eller alla förslag.

I arbetet med kvarteret Inom Vallgraven 12 valdes ett förslag som det arbetats vidare med.

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer bottenvåningar att öppnas upp med fler butiker och mötesplatser som exempelvis caféer och restauranger.

Spännande miljöer när modernt möter svunna tidsepoker

Den detaljplan som nu är antagen ger möjligheten att utveckla kvarteret med både om- och nybyggnader samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras, till exempel Drottninggatan 52 som är från 1800-talet.

Planen innehåller också förslag på hur historiska gårdar i kvarteret kan återskapas och öppnas upp. Det finns möjligheter till spännande miljöer när moderna lokaler möter bevarade hus från flera olika tidsepoker och som dessutom binds ihop med öppna gårdsmiljöer.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Projektommunikatör
  • Telefonnummer: 031-368 15 46
  • Lena Hasselgren
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 42

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 22 oktober 2021