Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Inom Vallgraven 12

När Göteborgs befolkning växer kan vi får ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.
Planering pågår.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Projektommunikatör
  • Telefonnummer: 031-368 15 46
  • Lena Hasselgren
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 42

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)