Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 22 oktober 2021)