Till och med 27 februari pågår granskningsutställning av detaljplanen Inom Vallgraven 12.

Här är det handel och kontor som står i fokus. Tanken är att öppna upp kvarteret i gatunivå men också att bygga till stora ytor för flexibla kontor. Kvarteret Inom Vallgraven 12 ramas in av Fredsgatan, Östra Larmgatan, Drottninggatan och Södra Hamngatan. Det är här den brända tomten, Johanna-tomten, vid Brunnsparken finns.

Granskningen är det sista skedet in detaljplanen går till byggnadsnämnden för ett eventuellt godkännande.

Fram till och med den 27 februari är det möjligt att komma med anmärkningar på den färdiga detaljplanen.

Vill du titta på förslag till detaljplan eller lämna dina synpunkter? Enklast gör du det på Göteborgs Stads webb för plan- och byggprojekt.

Publicerad 12 februari 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)