I maj beslutade byggnadsnämnden att gå vidare med detaljplanen för Inom Vallgraven 12. Detaljplanen har skickades vidare till kommunstyrelsen som fattade beslut om att ta den vidare till kommunfullmäktige. Efter sommaren kan detaljplanen antas i kommunfullmäktige.

Inom Vallgraven 12 är ett helt kvarter i närheten av Brunnsparken. Kvarteret ramas in av Södra Hamngatan, Östra Larmgatan, Drottninggatan och Fredsgatan och det är i kvarteret som det som kallas Johanna-tomten eller brända tomten finns. 

I förslaget till ny detaljplan finns betydligt mer flexibla kontorslokaler än i dag. Förslaget öppnar också upp de mer slutna delarna mot Drottninggatan och Östra Larmgatan. Dessutom kommer det att vara möjligt att komma in på innergårdarna i kvarteret. I höst vet vi om detaljplanen antas och planerna för att bygga kvarteret kan starta. 

Publicerad 18 juni 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)