Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Inom Vallgraven 12

När Göteborgs befolkning växer kan vi får ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Projektommunikatör
  • Telefonnummer: 031-368 15 46
  • Lena Hasselgren
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 42

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)