Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Inom Vallgraven 12

När Göteborgs befolkning växer kan vi får ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)