Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen och hängt på playan.
Byggstart 18 januari 2021.

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen kommer det att hända mycket under lång tid. Planen är att hela området ska bli en inkluderande, grön och dynamisk del av innerstaden.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum och inför byggandet av ÄlvstadenI de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna.  Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt.

Jubileumsparken är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt.

Under sommarsäsongen bubblar det av aktiviteter i parkområdet. Det är öppet för alla och aktiviteterna är gratis. Du kan till exempel bada i den 20 meter långa bassängen i älven utmed Kvillepiren, basta i bastun, prova på segling, leka i och lära om vattnets väg i uteklassrummet och du kan odla egna grönsaker. 

Under våren 2020 började vi bygga den permanenta parken genom att anlägga en tryckbank i älven. Detta för att stabilisera marken så att den håller för kommande byggnation av Göteborgs femte utflyktslekplats, nya servicebyggnader med omklädningsrum och toaletter och ytor för lek och rekreation. Första etappen ska stå klar under jubileumsåret 2021.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 12 oktober 2020