Flygbild som visar byggnation av lekplats och park i Jubileumsparken. Foto: Yousef Boussir, Fastighetskontoret.

I måndags, 22 november, stoppade Barslund arbetet på alla sina byggarbetsplatser. Under tisdagen kom beskedet att bolaget försatts i konkurs. I Jubileumsparken utför Barslund markarbeten och färdigställandet Göteborgs femte utflyktslekplats. Det återstår några veckors arbeten i parken som bolaget nu inte kan slutföra.

När en entreprenör går i konkurs på detta sätt medför det problem och förseningar. Slutbesiktning av första deletappen, som Barslund skulle utfört, var planerad till slutet av januari 2022.

Park- och naturförvaltningens målsättning är att kunna hålla invigningen av parken sommaren 2022. Konkursen gör att det finns en risk att detta kommer att försenas men hur konkursen påverkar byggnationen av parkdelen av Jubileumsparken är alltså ännu inte klart.

Park- och naturförvaltningen har tagit kontakt med konkursförvaltaren och inväntar ett slutgiltigt besked om projektet ska göras klart i konkursboets regi eller inte. Är det inte aktuellt kan förvaltningen häva kontraktet och inleda diskussioner med bland annat de underentreprenörer som är väl insatta i projektet om fortsatt väg framåt.

Publicerad 24 november 2021 (Uppdaterad 16 maj 2022)