Bilden visar hur Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer som ska byggas i Jubileumsparken kan komma att se ut. Bild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Bilden visar hur Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer som ska byggas i Jubileumsparken kan komma att se ut. Bild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Jubileumsparken

Byggstart för Jubileumsparken 18 januari

Den 18 januari 2021 börjar park- och naturförvaltningen bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land.

Den 7 oktober blev det klart att park- och naturförvaltningen kan börja bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Förvaltningsrätten avslog överklagan av tilldelningsbeslutet som en av anbudsgivarna lämnade in i juli.

Byggtid till hösten 2021

Den nya permanenta delen av Jubileumsparken kommer att kunna användas av göteborgarna som mötesplats året runt. Den kommer bland annat att innehålla en generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden och öppna gröna vistelseytor för lek och rekreation. 

Förutom markarbeten så kommer nya toaletter och omklädningsrum att byggas och den befintliga bastun kommer att renoveras. Byggstart blir den 18 januari 2021 och det första som sker är sanering, grundläggning och dragning av ledningar. 

– Det känns väldigt bra att vi nu vet att vi kan börja bygga. Vi planerar för en byggtid på nio månader där det sista som sker är plantering av träd och buskar under hösten 2021, berättar Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen.

”Det känns väldigt bra att vi nu vet att vi kan börja bygga. Vi planerar för en byggtid på nio månader där det sista som sker är plantering av träd och buskar under hösten 2021.”

Beredskap för att bygga nytt bad

Park- och naturförvaltningen planerade även för att bygga ett nytt bad i Jubileumsparken men fick i maj avbryta den upphandlingen. Detta på grund av att tillgängliga medel för utbyggnad av park i Frihamnen minskade som en följd av att nödvändiga exploateringsintäkter saknades.

Den 8 oktober kom ett besked från Alliansen om att de i nästa års budget planerar att skjuta till 60 miljoner kronor för byggnation av ett nytt bad i Jubileumsparken.

– Ännu så länge är detta ett budgetförslag men vi är beredda om vi får uppdraget. Vi inväntar kommunfullmäktiges budgetbeslut i november och därefter kommer förvaltningen att ta fram en detaljerad plan för genomförandet, med målet att kunna färdigställa ett nytt bad till 2022, säger Jakob Andreasson, avdelningschef stadsutveckling, park- och naturförvaltningen.

”Ännu så länge är detta ett budgetförslag men vi är beredda om vi får uppdraget. Vi inväntar kommunfullmäktiges budgetbeslut i november och därefter kommer förvaltningen att ta fram en detaljerad plan för genomförandet, med målet att kunna färdigställa ett nytt bad till 2022.”

Publicerad 9 oktober 2020 (Uppdaterad 12 oktober 2020)