Temat för lekskulpturerna i utflyktslekplatsen är form och fantasi. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Temat för lekskulpturerna i utflyktslekplatsen är form och fantasi. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Jubileumsparken

Byggstart för utflyktslekplats och grönskande gläntor

Den 18 januari börjar vi bygga de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, med utflyktslekplats och grönskande gläntor. Under hela byggtiden är delar av parken öppen och tillgänglig för besök.
Nu börjar vi bygga Jubileumsparken i Frihamnen

Nu börjar vi bygga Jubileumsparken i Frihamnen

Det första som händer är rivning av de tillfälliga omklädningsrummen, marksanering, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning.

Framåt vårkanten kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Bryggor, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor under hösten. Bland annat kommer ett trettiotal träd som flyttats på grund av bygget av Västlänken att planteras i parken.

Lek på temat form och fantasi

Under sommaren börjar Göteborgs femte utflyktslekplats med ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer komma på plats. Temat är form och fantasi.

– Produktionen av lekskulpturerna startar under våren. Det blir till exempel skulpturer att klättra, gunga och rutscha på, gömma sig i samt skapa ljud och små fantasifulla figurer med, berättar Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

"Produktionen av lekskulpturerna startar under våren. Det blir till exempel skulpturer att klättra, gunga och rutscha på, gömma sig i samt skapa ljud och små fantasifulla figurer med."

Lekskulpturerna ska utmana och uppmuntra till lek för olika åldrar, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Detta i kombination med hög säkerhet och tillgänghet.

– För att lekskulpturerna ska uppfylla de krav som finns för lekredskap vad gäller säkerhet och tillgänglighet, jobbar vi med externa såväl som interna experter på leksäkerhet och tillgänglighet, förklara Malin Gustafsson.

"För att lekskulpturerna ska uppfylla de krav som finns för lekredskap vad gäller säkerhet och tillgänglighet, jobbar vi med externa såväl som interna experter på leksäkerhet och tillgänglighet."

Nya parkdelarna öppnar våren/sommaren 2022

Under slutet av året planteras den stora mängd träd och växter som skapar de grönskande gläntorna. Till våren/sommar 2022 kommer de nya parkdelarna att öppnas för besök. Under hela byggtiden kommer delar av den befintliga parken att vara öppen och tillgänglig för besök och byggområdet kommer att vara inhägnat.

Aktiviteter i Jubileumsparken under byggtid

  • Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är öppet för privatpersoner och skolor året runt.
  • Skateboardrampen är fortsatt öppen och tillgänglig för rull-aktiviteter.
  • Prova på-seglingen i hamnbassängen drar igång i maj 2021 för förskolor, skolor och för den som vill prova på att segla. 
  • ”Allmänna badet” planerar vi att öppna till sommarsäsongen för bad och simträning.
  • Jubileumsparkens tillfälliga aktiviteter, till exempel under kommande sportlov, publiceras i parkens digitala kanaler: på webbplatsen goteborg.se/jubileumsparken och instagram och facebook
Publicerad 14 januari 2021 (Uppdaterad 14 januari 2021)