Bad i Jubileumsparken till och med 30 augusti.

Jubileumsparken

Förändrad tidplan för Jubileumsparken

På grund av att tilldelningsbeslutet för upphandlingen av entreprenör för byggnation av Jubileumsparkens första permanenta etapp på land har överklagats, kommer tidplanen för parkens framväxt att ändras.

Upphandling av entreprenör har genomförts under sommaren och planen var att sätta spaden i marken den 24 augusti för att börja bygga bland annat Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer.

Eftersom en av anbudsgivarna överklagade tilldelningsbeslutet för upphandlingen, ligger ärendet nu hos förvaltningsrätten. Innan överklagandeprocessen är avslutad kan park- och naturförvaltningen inte börja bygga.

– Hur länge byggstarten försenas vet vi inte ännu. Vi avvaktar förvaltningsrättens besked och så snart vi fått det kan vi göra en ny tidplan. Vår bedömning är att det tar ett år från det att överklagandeprocessen är klar till dess att Jubileumsparkens första permanenta etapp på land står klar, säger Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Hur länge byggstarten försenas vet vi inte ännu. Vi avvaktar förvaltningsrättens besked och så snart vi fått det kan vi göra en ny tidplan. Vår bedömning är att det tar ett år från det att överklagandeprocessen är klar till dess att Jubileumsparkens första permanenta etapp på land står klar.

Nytt bad förutsätter park på land

Utöver parkbyggnationen så ska två nya servicebyggnader med omklädningsrum, toaletter och teknikutrymmen för bastu och bad byggas. Den befintliga bastun ska renoveras för att bli en permanent del av parken. För att bygga detta krävs att sanering, grundläggning och ledningsframdragning är gjord. Då de arbetena ingår i upphandlingen som överklagats börjar upphandling av dessa arbeten först efter besked från förvaltningsrätten.

Att en grundläggande parkstruktur på land med servicebyggnader och vistelseytor byggs först är en förutsättning för att på sikt även kunna bygga ut andra anläggningar, till exempel ett större flytande hamnbad. Trots att nuvarande budget inte medger utbyggnaden av hamnbadet så ska förberedelserna vara på plats så att hamnbadet kan byggas så snart det finns finansiering för det, dock tidigast 2022.

Parken är fortsatt öppen

Eftersom tidplanen kommer att flyttas fram är det sannolikt att de första permanenta delarna av Jubileumsparken inte kommer att stå klara till jubileumsfirandet i juni 2021 som planerat.  

– Oavsett när vi kan börja bygga så är vår ambition att parken ska vara öppen i delar för att ta emot besökare under hela 2021, säger Amelie Sandow. 

Oavsett när vi kan börja bygga så är vår ambition att parken ska vara öppen i delar för att ta emot besökare under hela 2021.

På grund av den förändrade tidplanen så är årets badsäsong i Jubileumsparken förlängd med tre veckor till och med 30 augusti och bastun och saltvattenbadet är öppna för besök fram till dess att överklagandeprocessen är avklarad och entreprenadarbetena kan komma igång. 

Dessutom planerar parkpersonalen för olika aktiviteter i parken under hösten i de delar som inte påverkas av arbetet. Information om vad som händer i parken och när finns på goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook.

Publicerad 24 augusti 2020 (Uppdaterad 17 september 2020)