Projektledaren berättar: Så kombineras konst och kreativitet med tillgänglighet och säkerhet i utflyktslekplatsen.

Jubileumsparken

Utflyktslekplatsen i Jubileumsparken – konstnärlig, säker och tillgänglig

Form, fantasi och kreativitet är ledord för utflyktslekplatsen i Jubileumsparken – i kombination med tillgänglighet och säkerhet. Går det verkligen att kombinera och i så fall hur? Här berättar projektledare Malin Gustafsson om arbetet med utflyktslekplatsen som byggs i Jubileumsparken, omgiven av grönskande gläntor.

Konst förknippas i allmänhet med något att betrakta, snarare än att använda. I utflyktslekplatsen i Jubileumsparken kommer en stor del av lekredskapen vara konst som går att leka på. Hur går det ihop?
Vi har jobbat tillsammans med konstnärerna Daniel Götesson "EKTA", Patrik Bengtsson och New Order Arkitektur. Vår gemensamma utgångspunkt har varit att göra konst tillgänglig. Den ska inte enbart vara något att betrakta utan något som barn och unga kan utforska och leka på och med. Lekskulpturerna ska vara något att relatera till, interagera med och de ska stimulera fantasin. De ska definieras utifrån vad barnen själva tycker att de är.

Lekplatser förknippas i allmänhet med rörelse men med de konstnärliga lekskulpturerna vill vi också erbjuda alternativ till den som inte vill eller kan röra sig obehindrat. Därför kommer det också att finnas olika ljudskulpturer att leka och skapa med.

Vilka material använder ni för att konstruera och bygga lekskulpturerna för att de också ska funka att leka på och vara hållbara över tid?
Vi har valt att jobba med material som finns i Frihamnen idag och som har funnits historiskt på platsen. Det är betong, stål, trä – material som också åldras fint och håller under lång tid.

Färgskalan är hämtad från platsen och dess historia, till exempel varvsindustrin och containerfärjorna.

För fallskydd på lekplatsen använder vi corkeen som är ett ekologiskt material gjort av kork.

Hur jobbar ni med leksäkerhet när lekredskapen är specialbyggda och konstnärliga lekskulpturer?
Vi har haft med säkerhetsfrågan från start i projektet och arbetat utifrån den standard som finns för leksäkerhet i Europa.

Dessutom jobbar vi tillsammans – park- och naturförvaltningens egna leksäkerhetsexperter, konstnärer, arkitekter och även med Sveriges främste expert när det gäller leksäkerhet.

Vi har tittat på ritningar och 3D-modeller. Även när lekredskapen börjar komma på plats ska vi gå igenom dem för att säkerställa att det inte är för höga fallhöjder inom lekredskapen och att inte kanter och hörn är vassa. Målet är att de konstnärliga lekskulpturerna ska kunna användas precis som ett traditionellt lekredskap.

En röd tråd i Jubileumsparkens framväxt är att den ska vara tillgänglig för alla. Hur säkerställer ni att utflyktslekplatsen och lekskulpturerna är tillgängliga för alla?
Tillsammans med stadens tillgänglighetsrådgivare så har vi granskat alla ritningar och alla detaljer på lekskulpturerna. Utifrån det har vi gjort justeringar för att det ska bli mer användbart för fler.

Allt kan inte bli tillgängligt och användbart för alla men målet är att det ska finns någonting för alla, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

När ska utflyktslekplatsen vara klar och öppna för besökare?
Vi planerar att öppna våren 2022 och då vill vi hälsa alla – unga som gamla – välkomna för att leka, lära, upptäcka och utforska eller bara vara.

Byggnation och planteringar kommer vi att färdigställa redan vid årsskiftet 2021/2022 men planteringarna behöver tid för att etablera sig på platsen. Så, när grönskan väl börjar spira kan vi öppna. Då är planen att vi också ska börja bygga det nya hamnbadet, som ska stå klart våren 2023.

I filmen nedan berättar konstnärer, arkitekter, säkerhets- och tillgänglighetsexperter samt projektledaren om arbetet med att skapa säkra och tillgängliga konstnärliga lekskulpturer till Göteborgs femte utflyktslekplats i Jubileumsparken i Frihamnen. 

Konst, kreativitet, tillgänglighet och säkerhet i Jubileumsparken

Konst, kreativitet, tillgänglighet och säkerhet i Jubileumsparken

Publicerad 5 juli 2021 (Uppdaterad 5 juli 2021)