Utflyktslekplatsen ska vara en plats att minnas, som gör avtryck och där det alltid finns mer att upptäcka. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Jubileumsparken

Konstnärliga lekskulpturer och grönskande gläntor

Temat för Göteborgs femte utflyktslekplats är form och fantasi. Den ska byggas i Jubileumsparken under 2021, med start i januari, tillsammans med gröna gläntor och gångstråk nära vattnet för rörelse, rekreation och möten.

Utflyktslekplatsen ska utmana och uppmuntra till lek som är unik för platsen, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Konstnärliga lek- och ljudskulpturer, fabeldjur, snäckhus, klättertorn och svampar som samlar regnvatten samsas med mer traditionella lekredskap som gungor och sandlåda.

– Vi har valt att lägga fokus på konstens och formgivningens förmåga att väcka tankar och känslor. Genom att inte vara övertydliga med form och funktion vill vi ge besökaren eget tolkningsutrymme och lekfrihet, säger Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

"Vi har valt att lägga fokus på konstens och formgivningens förmåga att väcka tankar och känslor. Genom att inte vara övertydliga med form och funktion vill vi ge besökaren eget tolkningsutrymme och lekfrihet."

Två konstnärliga lekskulpturer i form av snäckor som ska byggas i Jubileumsparken. Barn leker omkring och på snäckorna som är så stora att det går att krypa in i dem.

Snäckhus för att gömma sig i eller klättra på. Det är några av de lekskulpturer som kommer att finnas i utflyktslekplatsen i Jubileumsparken. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Delaktighet, säkerhet och tillgänglighet

I första hand är utflyktslekplatsen till för de lite äldre barnen men den ska innehålla någonting för alla.

– I Jubileumsparken har vi från dag ett jobbat med delaktighet, säkerhet och tillgänglighet för alla. Det arbetet fortsätter när vi bygger de permanenta delarna av parken, säger Malin Gustafsson.  

"I Jubileumsparken har vi från dag ett jobbat med delaktighet, säkerhet och tillgänglighet för alla. Det arbetet fortsätter när vi bygger de permanenta delarna av parken."

Utflyktslekplatsen är gestaltad av konstnärerna Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson i samarbete med arkitektkontoret New Order.

Gröna gläntor för rörelse, rekreation och biologisk mångfald

Omkring utflyktslekplatsen byggs gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. För att främja biologisk mångfald kommer olika typer av planteringar att anläggas.

– I gläntornas inre del använder vi mattor av lågväxande örter istället för klassiska gräsmattor. Längs kanterna blir det ängslika planteringar och istället för gångstråk i grus blir det stenig örtgräsmatta för en mer naturlig och ekologisk yta, förklarar Malin Gustafsson.

"I gläntornas inre del använder vi mattor av lågväxande örter istället för klassiska gräsmattor. Längs kanterna blir det ängslika planteringar och istället för gångstråk i grus blir det stenig örtgräsmatta för en mer naturlig och ekologisk yta."

För den som inte vill slå sig ner på marken kommer möbler med inspiration från platsens historia och dess industriella koppling att finnas i parken. De tillverkas av naturmaterial som grova ekstockar och trästolpar och förses med ståldetaljer. 

Västlänksträd flyttar tillbaka till staden

Gläntorna ramas in av träd och buskar i olika storlekar. Ett trettiotal av dessa är träd som flyttats tillfälligt från staden till plantskola inför bygget av Västlänken. De får nya platser i Jubileumsparken under nästa år.

– På så sätt kan vi redan från start få stora uppvuxna träd på platsen. Det blir främst ek men också oxel och sequoia. Vi har redan ett tiotal tallar på Kvillepiren som flyttades från Korsvägen hösten 2017, berättar Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen.

"På så sätt kan vi redan från start få stora uppvuxna träd på platsen. Det blir främst ek men också oxel och sequoia. Vi har redan ett tiotal tallar på Kvillepiren som flyttades från Korsvägen hösten 2017."

Parken ska också hantera regnvatten. Rännor och svackor längs promenadstråk leder vatten och bidrar till spontan vattenlek.

Nya servicebyggnader och renoverad bastu

Under 2021 kommer också nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen att byggas och förberedelser görs för att kunna ansluta ett flytande hamnbad. Dessutom kommer den befintliga bastun att renoveras för att bli en permanent del i parken.

Jubileumsparken kommer att vara öppen i delar för att ta emot besökare under hela byggtiden.

Visionsbild över hur Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer som ska byggas i Jubileumsparken kan komma att se ut. Barn i olika åldrar klättrar, springer, balanserar och gömmer sig på och bland klätterskulpturer. Vuxna promenerar med barnvagn, håller barn i hand. Bild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Konstnärliga lekskulpturer samsas med mer traditionella lekredskap i Göteborgs femte utflyktslekplats där temat är form och fantasi. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Illustration över den delen av Jubileumsparken som ska byggas under 2021 i Frihamnen med en utflyktslekplats omgiven av gröna gläntor och med träd och buskar, gångvägar längs vattnet och nya servicebyggnader.

Med start i januari 2021 byggs en utflyktslekplats i Jubileumsparken i Frihamnen samt gröna gläntor och gångstråk nära vattnet för rörelse, rekreation och möten. Dessutom renoveras den befintliga bastun och nya servicebyggnader med toaletter och omklädningsrum byggs. Illustration: Luka Murovec, raumlaborberlin.

Fakta: Utflyktslekplatser i Göteborg

  • I Göteborg finns fyra utflyktslekplatser; Plikta i Centrum (Slottsskogen), Positivparken i Frölunda, Angeredsparken och Hisingsparken. Den femte utflyktslekplatsen byggs under 2021 i Jubileumsparken. 
  • Utflyktslekplatserna är större lekplatser, där både barn och vuxna kan leka tillsammans. På vissa av lekplatserna finns det personal som håller i aktiviteter och kan svara på frågor.
Publicerad 29 oktober 2020 (Uppdaterad 29 oktober 2020)