Nytt bad mitt i stan. I Jubileumsparkens nya hamnbad ska du kunna ta ett bad året om.

Nytt bad mitt i stan. I Jubileumsparkens nya hamnbad ska du kunna ta ett bad året om.

Jubileumsparken

Nytt hamnbad byggs i Jubileumsparken

Bygge av nytt hamnbad i Jubileumsparken återupptas. Målet är att det ska stå klart under början av 2023. Projektledare Amelie Sandow, park- och naturförvaltningen, berättar om byggplanerna.

När kommer badet att byggas?

Vi tar nu fram underlag för upphandling och planen är att efter sommaren upphandla entreprenör som ska bygga badet. När det är klart kommer vi att detaljutforma badanläggningen tillsammans med entreprenören. Målet är att den ska stå klart under början av 2023.

Hur kommer det nya badet att se ut?

Exakt vad det nya hamnbadet ska innehålla och hur det ska utformas fastställs när vi är klara med upphandling och projektering. Klart är att hamnbadet ska vara ett flytande landskap för bad och vistelse och omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Vad kommer badet att kosta?

Kommunfullmäktige avsatte i budget för 2021 60 mnkr ”för att färdigställa badet i Jubileumsparken”, riktade till park- och naturförvaltningen. I den budgeten ingår, förutom 40 mnkr för själva badanläggningen, till exempel kostnader för tillhörande servicebyggnad med sommartoaletter och teknikutrymme samt kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.

Kommunfullmäktige gav även i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för året runt-bad i den befintliga bassängen”. Hur ska ni göra det möjligt?

Vi kommer att arbeta med det uppdraget som en del av det vi planerar och bygger. Vad och hur vi gör får vi återkomma till men det kan till exempel handla om varma bänkar, vindskydd, förbereda för att på sikt kunna ha fler bastubyggnader och göra ”Allmänna badet” till en saltvattensbassäng.

Vad kommer mer att finnas i Jubileumsparken förutom ett nytt bad?

Sedan tidigare i år pågår förberedande arbeten för Jubileumsparkens första permanenta etapp på land, som ska stå klar under hösten 2021. Den kommer att omfatta Göteborgs femte utflyktslekplats där temat är form och fantasi och omfattar konstnärliga lekskulpturer.

Omkring utflyktslekplatsen kommer vi att anlägga grönskande gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation, som dessutom främjar biologisk mångfald. De blir tillgängliga när planteringarna etablerat sig till våren 2022. Då ska också nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen stå klara och ”Allmänna bastun” vara renoverad för att ingå som en permanent del i parken.

Publicerad 14 december 2020 (Uppdaterad 8 april 2021)