Jubileumsparken ska vara en plats för alla 

För att skapa delaktighet kring den plats som växer fram har planeringsprocessen i Frihamnen kontinuerligt öppnats upp genom så kallad Open call, där medborgare bjudits in till att delta i både praktiska och planerande workshops. Sammanlagt har tio Open call arrangerats sedan 2014, i samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB, Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Park- och Naturförvaltningen. Förra året avslutades med ett antal täta Open calls och sammanlagt ett hundratal medborgare var med och bidrog med allt från idéer till fysiskt byggande. Flera Open calls kommer att arrangeras under 2018 och bidra till att Jubileumsparken byggs för och med göteborgarna.

Älvstaden ska byggas tillsammans av alla som bor i Göteborg. Det innebär att både de som jobbar med stadsutveckling och de som ska använda, besöka och bo i staden ska ge input till processen. Genom de Open calls som arrangerats i Frihamnen har luckor öppnats i stadsutvecklingsprocessen, där medborgare får möjlighet att delta i konkret byggande, samtal, planering och vidareutveckling av området. Under ett Open call byggs relationer till platsen genom att många händer och huvuden är med och skapar och tänker kring platsen och det som byggs.

"I ett Open call skapas en brygga mellan plan och genomförande. Medborgarna deltar aktivt i arbetet och testar en mindre del av planeringen i full skala"

– I ett Open call skapas en brygga mellan plan och genomförande. Medborgarna deltar aktivt i arbetet och testar en mindre del av planeringen i full skala, säger Malin Finlöf, Översiktsplanerare Platsbyggnad, SBK.

Både skolklasser och allmänhet bidrar till utveckling

Inbjudan till de olika Open call som arrangerats sedan 2014 har riktats mot olika grupper. Exempelvis var tre skolklasser från närområdet inbjudna att delta i utvecklingen av lekberget i Jubileumsparken. De bor granne med den framväxande parken och blir förhoppningsvis frekventa besökare i området. I en av de Open call som arrangerades i samband med att bastun byggdes var inbjudan allmän, det vill säga att vem som helst hade möjlighet att anmäla sig. Resultatet var att ca 50 personer var med och skruvade, murade och tänkte fram den plats som idag är regionalt, nationellt och till och med internationellt känd både för sin estetik och för idén om gemensamt badande i stan.

"Ett Open call är ett exempel på ett forum där stadsutveckling blir tillgängligt för fler än de som är experter; att vara på plats och bygga eller plantera kräver inte samma förkunskap som för att till exempel läsa en plankarta"

– Ett Open call är ett exempel på ett forum där stadsutveckling blir tillgängligt för fler än de som är experter; att vara på plats och bygga eller plantera kräver inte samma förkunskap som för att till exempel läsa en plankarta. Tillsammans skapar vi ett gemensamt rum, säger Anna Tidefelt, koordinator för Platsbyggnad, Älvstranden Utveckling.

De som är med på ett Open call blir ambassadörer för parken och kan sprida kännedom om området vidare till vänner och familj. Ju fler som har en relation till området, desto fler är det som berättar vidare om platsen, vilket uppmuntrar till engagemang och delaktighet.

Tre Open calls i höstas

De Open Calls som arrangerades i Jubileumsparken under hösten 2017, i samverkan med Park och Naturförvaltningen och SBK, har syftat till att utveckla allmän plats på Kvillepiren, samt den del av parken som växer fram bortanför badet längs Kvillepirens södra strand. Seniorer från stadens nätverk Åldersvänliga Göteborg tillsammans med unga från projektet Vattenvana, som har aktiviteter för nyanlända, har bidragit till skapandet av de möbler som ska möblera Jubileumsparken i framtiden. Studenter från Chalmers har studerat det gemensamma rummet på Kvillepiren med ett resultat i form av en lekfull struktur i skala 1:1. Odlingsintresserade på hobby- och studentnivå har planterat hundratals träd och växter i den temporära etapp av Jubileumsparken som beräknas öppna i maj 2018.

Dessa Open calls har hittills genomförts i Jubileumsparken:

  • Samtal och bad – en del av badkultur (2014)
  • Bastubyggnation, Det offentliga rummet och badkultur 1 (2014)
  • Berget, vattenexperiment (2015)
  • Badet, planering (2015)
  • Badlandskap, Det offentliga rummet och badkultur 2 (2015)
  • Blå parken – Open do (2015)
  • Temporära staden (2016)
  • Möbler (2017)
  • Plantering (2017)
  • Kvillepiren, uteklassrum (2017)

Håll utkik efter kommande Open calls på Jubileumsparkens Facebook och webbsida!

 Jubileumsparken är ett resultat göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och inför byggandet av Älvstaden. I medborgardialoger blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

Publicerad 21 mars 2018 (Uppdaterad 22 juli 2020)