Nu kan du ta en tur genom Göteborgs femte utflyktslekplats i visualiseringsfilmen av New Order Arkitektur i samarbete med konstnärerna Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson.

I Jubileumsparken i Frihamnen, alldeles intill älven, ska Göteborgs femte utflyktslekplats ligga. Nu förbereds marken, gångstråk anläggs och bryggor, murar och parkutrustning kommer på plats.

Visualiseringsfilm beskriver lekplatsen

Det som utmärker den här utflyktslekplatsen är att den kommer innehålla ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer på temat form och fantasi. I augusti/september placeras de i parken, tillsammans med mer traditionella lekredskap.

– Vi öppnar för besök våren 2022 men redan nu kan du uppleva utflyktlekplatsen. I en visualiseringsfilm får du se exempel på de olika lekredskapen och få en uppfattning om lekplatsens innehåll och utseende, berättar Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

"Vi öppnar för besök våren 2022 men redan nu kan du uppleva utflyktlekplatsen. I en visualiseringsfilm får du se exempel på de olika lekredskapen och få en uppfattning om lekplatsens innehåll och utseende."

Det ska finnas något för alla

Lekskulpturerna ska utmana och uppmuntra till lek för olika åldrar, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin, kombinerat med hög tillgänghet. För att de specialdesignade lekredskapen ska bli användbara för så många som möjligt har justeringar gjorts både i planerings- och produktionsfasen.

– Alla platser och lekredskap kommer inte att kunna vara tillgängliga och användbara för alla men målet är att det ska finnas någonting för alla, förklara Malin Gustafsson.

"Alla platser och lekredskap kommer inte att kunna vara tillgängliga och användbara för alla men målet är att det ska finnas någonting för alla."

En grön plats för aktivitet, fantasi och vila

För den som inte vill klättra, balansera, gunga, rutscha och leka fartfyllda lekar finns lugna och fantasifulla platser att slappa på, speja från, gömma sig i och fika vid. Här och var finns fabeldjur och ljudskulpturer att leka med och spela på. 

Hela utflyktslekplatsen kommer att vara omgiven av grönskande gläntor med blommor, buskar och träd. Bland annat kommer ett trettiotal träd, som flyttats tillfälligt till plantskola på grund av bygget av Västlänken, att planteras i utflyktslekplatsen. 

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Publicerad 4 juni 2021 (Uppdaterad 4 juni 2021)