Här växer Jubileumsparken fram. I de runda groparna kommer träd att planteras och på de fyrkantiga vita ytorna kommer de konstnärliga lekskulpturerna att monteras. Foto: Barslund

Här växer Jubileumsparken fram. I de runda groparna kommer träd att planteras och på de fyrkantiga vita ytorna kommer de konstnärliga lekskulpturerna att monteras. Foto: Barslund

Redan 2017 flyttades tio tallar till Kvillepiren från Korsvägen inför bygget av Västlänken. Under kommande vecka planteras ytterligare 31 träd i Jubileumsparken; skogsekar, oxlar och en kinesisk sekvoia. De ska bli en del av de grönskande gläntorna som ska omge den kommande utflyktslekplatsen med konstnärliga lekskulpturer. 

Träden har stått på en plantskola i Tollered sedan Trafikverket, i samverkan med Göteborgs Stad, flyttade dem från Packhusplatsen, Kanaltorget och Västra Sjöfarten på grund av bygget av Västlänken. Nu får träden nya permanenta platser i Jubileumsparken. 

Det finns flera skäl till att flytta stora träd i stadsmiljö.

– Vi får från start stora uppvuxna träd som är anpassade efter lokalklimatet. Dessutom tillhandahåller stora träd så kallade ekosystemtjänster som att skydda mot vind, dämpa buller, rena luft, ta omhand regnvatten och de gynnar biologisk mångfald, förklarar projektledare Malin Gustafsson, park- och naturförvaltningen.

"Vi får från start stora uppvuxna träd som är anpassade efter lokalklimatet. Dessutom tillhandahåller stora träd så kallade ekosystemtjänster som att skydda mot vind, dämpa buller, rena luft, ta omhand regnvatten och de gynnar biologisk mångfald."

Från ”stenöken” till grönskande park

Platsen där de permanenta delarna av Jubileumsparken byggs är idag karg och vindutsatt. Från och med måndag kommer den successivt att omvandlas till en plats med grönskande gläntor, Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, gångvägar och bryggor längs vattnet.

– Under hösten planterar vi ytterligare 1 500 träd tillsammans med buskar och våtmarksväxter. I gläntornas inre del lägger vi mattor av lågväxande örter, längs kanterna blir det ängslika planteringar och gångstråken består av stenig örtgräsmatta, för att få en naturlig och ekologisk yta, berättar Malin Gustafsson.

"Under hösten planterar vi ytterligare 1 500 träd tillsammans med buskar och våtmarksväxter. I gläntornas inre del lägger vi mattor av lågväxande örter, längs kanterna blir det ängslika planteringar och gångstråken består av stenig örtgräsmatta, för att få en naturlig och ekologisk yta."

Parken öppnar våren 2022

Efter att träden är på plats kommer de konstnärliga lekskulpturerna att monteras i parken. Dessutom kommer arbete att pågå med att anlägga växtbäddar, montera bryggor och gjuta bottenplatta till servicebyggnaderna.

Under slutet av året ska arbetet vara klart. Till våren 2022, när växterna har etablerat sig, är planen att hälsa besökare välkomna till de första permanenta delarna av Jubileumsparken.

En gul grävmaskin jobbar bakom ett staket där Jubileumsparken i Frihamnen byggs. Till höger står ett skyltställ i trä med en skylt i rosa med text om och bild på utflyktslekplatsen som byggs under hösten 2021.

Under sensommaren och hösten omvandlas Jubileumsparken till en plats med grönskande gläntor, Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, gångvägar och bryggor längs vattnet. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 20 augusti 2021 (Uppdaterad 24 augusti 2021)