Tillsammans med Göteborgs stads stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant och fastighetsdirektör Martin Öbo togs den 29 mars 2019 det första spadtaget för Kallebäcks terrasser.

I den del av projektet som ingår i BoStad2021 börjar under 2019 bostadskvarteren Mejeristen och Mjölkpallen med 270 lägenheter att byggas, tre punkthus som är 14, 16 och 18 våningar höga.

Totalt kommer 1800 bostäder att ingå i projektet i Kallebäck som även innefattar över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice.

Bakgrunden till Kallebäcks terrasser är en önskan om att öka bostadsbeståndet och förbättra möjligheterna att klara ett vardagsliv i Kallebäck med verksamheter som service, vård och skola/förskola. I och med att planområdet bebyggs med bostäder skapas en välkomnande, tillgänglig och stadsmässig miljö.

Hyresgäster kommer får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Om Kallebäck

Kallebäck betyder bäcken med kitteln och finns omnämnt 1496. Kallebäcks by inkorporerades med Göteborgs stad år 1922.

I slutet av 1700-talet tog industrialiseringen av Mölndalsåns dalgång sin början och områdets lantliga prägel försvann alltmer. I slutet av 1800-talet tillkom industrier som Almedals, Krokslätts fabriker och Lyckholms Bryggeri. De villor och huslämningar som finns i Kallebäcksparken är ett arv från denna tid.

I övrigt är bebyggelsen från 1950- och 1960-talet. Området kom då att präglas av Arlas mejeri som gett upphov till gatu- och kvartersnamnen. I Kallebäck ligger också det så kallade Däckshuset, ett experimentprojekt för prefabricerade och flexibla bostäder från 1960.

Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Kontakt

  • Magnus Brink
  • Telefonnummer: Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 24 juni 2021