Kanalmurarna

Flera av Göteborgs kanalmurar är i dåligt skick och behöver rustas upp. Kanalmurarna byggdes på 1600-talet då trafiken gick med häst och vagn. Med åldern och nutidens tunga trafik är de slitna och i behov av renovering.
Projektstart beräknas till 2023, sedan sker upprustningen etappvis, helt klart ca 2040.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 18 november 2019 (Uppdaterad 30 juni 2021)