Höjdarkvarter med 2 000 nya lägenheter

Det kan vara svårt att föreställa sig hur kvarteren runt Karlastaden kommer att bli. Det finns inte något liknande område i Göteborg i dag. För att få en bild av hur området kommer att te sig så gäller det att titta uppåt. 245 meter uppåt.

Det planeras för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tre hektar på vad som i dag till största delen är en parkeringsplats. Det planeras för bostäder i olika former – som hyres- och bostadsrättslägenheter, äldreboende och hotell – men också kontor, förskolor, vårdcentral, handel, restauranger och ett kulturcentrum.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir Nordens högsta byggnad och ett landmärke i Göteborg. Här är det tänkt att det ska finnas en tillgänglig utsiktsplats för allmänheten i någon av de högsta våningarna i huset.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir Nordens högsta byggnad.

Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter och kröns slutligen av Karlatornet som planeras bli 245 meter högt.

Enligt planen kommer det även att hända saker under jord. Ett garage i två plan planeras under hela området för att möta de behov av parkering som kommer att finnas.

I dag bor drygt 3 000 personer i Lindholmen. Med Karlastaden kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Här planeras för cirka 2 000 lägenheter.

Kontakt

  • Kundservice
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 19 60

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 24 juni 2021