Karlastaden

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige. Karlatornet beräknas klart 2021.
Karlatornet - nu händer det (2018-06-25)

Karlatornet - nu händer det (2018-06-25)

Höjdarkvarter med 1 900 nya lägenheter

Det kan vara svårt att föreställa sig hur kvarteren runt Karlavagnsplatsen kommer att bli. Det finns inte något liknande område i Göteborg i dag. För att få en bild av hur området kommer att te sig så gäller det att titta uppåt. Över 240 meter uppåt.

Det planeras för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tio hektar på vad som i dag till största delen är en parkeringsplats. Det planeras för bostäder i olika former – som hyres- och bostadsrättslägenheter, äldreboende och hotell – men också kontor, förskolor, handel och annan service.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir Nordens högsta byggnad och ett landmärke i Göteborg. Här är det tänkt att det ska finnas en tillgänglig utsiktsplats för allmänheten i någon av de högsta våningarna i huset.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir Nordens högsta byggnad.

Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter och kröns slutligen av Karlatornet som planeras bli över 240 meter.

I detaljplanen står att Karlatornet kan bli upp till 260 meter. Just nu planeras byggnaden att bli 247 meter och det skulle med god marginal bli Göteborgs högsta.

Enligt planen kommer det även att hända saker under jord. Ett garage i två plan planeras under hela området för att möta de behov av parkering som kommer att finnas.

I dag bor drygt 3 000 personer i Lindholmen. Med Karlastaden kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Här planeras för cirka 1 900 lägenheter.

Så här kan Karlavagnsplatsen se ut när det är klart.

”Vi arbetar mycket med att få Lindholmen att bli en trivsam och intressant plats att vara på även under kvällar och helger.”

Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

Intervju med Marie Löwkrantz

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 21 februari 2019