Karlastaden

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige. Karlatornet beräknas klart 2021.

Kontakt

  • Anna Rudholm
  • Projektledare/planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 73
  • Charlotte Ohlsson
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 15 46

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 21 februari 2017 (Uppdaterad 7 november 2018)