Karlatornet som planeras bli 245 meter högt, kan nu ses ovan mark.

Karlatornet som planeras bli 245 meter högt, kan nu ses ovan mark.

Karlastaden

Kvarteren runt Karlastaden planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Byggande pågår.

Nyheter om Karlastaden

Vänta lite ...
Publicerad 21 februari 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)