Karlastaden

Kvarteren runt Karlastaden planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige. Karlatornet beräknas klart 2021.

Nyheter om Karlastaden

Vänta lite ...
Publicerad 21 februari 2017 (Uppdaterad 9 juli 2019)