Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som även hela området utvecklas.
Byggande pågår. Beräknas klart 2026 (merparten).

Korsvägen ska bli tryggare och trevligare

Alla passerar Korsvägen någon gång. Här byter vi buss eller spårvagn. Hit tar vi oss för att besöka Svenska Mässan, Liseberg, Universum eller Världskulturmuseet. Hit tar vi oss också för att fortsätta till Ullevi, Scandinavium, bio, restauranger eller något annat längs evenemangsstråket. Eller kanske för att ta flygbussen till Landvetter.

Korsvägen är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter.

Korsvägenområdet är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter. Men Korsvägenområdet är mycket mer – här ryms också bostäder, skolor och en central park. Och det är ett av de områden i staden där mycket planeras för att skapa en tryggare och mänskligare miljö.

Inom de närmaste tio åren planeras det för mycket som kommer att förändra Korsvägenområdet. Stadsmiljön ska utvecklas, inte bara för de som passerar området utan också för alla som bor och arbetar runt Korsvägen. Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Biltrafiken, som i dag skapar stora barriärer behöver inte ta lika stor plats utan istället ska utrymme ges åt fotgängare och cyklister.

Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Ny tågstation

Med Västlänken byggs en ny tågstation under Korsvägen. Det kommer att  bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafiknät.

Stationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten (Korsningen Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan).

Nya byggnader, förstärkt kollektivtrafik och nya arbetsplatser kommer göra att fler människor rör sig i området under större delar av dygnet vilket ökar tryggheten. Korsvägen ska mycket tydligare bli en plats att kunna vistas på och bli en naturlig del av innerstan.  

I stadsutvecklingsprogrammet för området samlas en övergripande bild och flera olika detaljplaner är på gång. Mycket ska vara klart till 2026 då Västlänken öppnar, men samtidigt ska området fungera under byggtiden. Samverkan och samordning kommer därför att vara väldigt viktigt mellan de olika aktörerna. 

Korsvagen_tumnagel_videobild_1920x1080.png

Station Korsvägen

Frågor och svar om Korsvägenområdet

Ska det byggas nya arenor i närheten av Korsvägenområdet? Vad kommer att hända på Gårda? Vad händer med Johannebergs landeri? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
Uppdaterad 25 februari 2021