Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en plats där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden blir det enklare att gå eller cykla i området. Med Västlänken kommer en ny tågstation under Korsvägen.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart: 2026 (merparten).
Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 16 november 2018)