Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 5 maj 2022)