Så här såg Korsvägen ut 1935.

Så här såg Korsvägen ut 1935.

Där historia möter nutid

”Det här är ett område som hela tiden utvecklas och växer. Nu ser vi till att lägga ytterligare en pusselbit i områdets utveckling”, säger Viveka Risberg, planhandläggare.

Redan på 1600-talet var Södra Vägen en inkörsport mot den nybyggda staden Göteborg. På 1700-talet uppstod korsningen – Korsvägen – där Örgrytevägen möter Södra Vägen.

Under lång tid präglades området av landerier med odlingsmark. Landerierna ägdes av förmögna stadsbor och nyttjades oftast som lantställe under sommarhalvåret.

Under 1800-talet började den stenstad som fortfarande har satt sin prägel på området växa fram. 1881 byggdes spårtrafiken ut till Korsvägen och såväl spårvagnar som vägar har samma sträckning i dag som de hade då. 1923 byggdes Göteborgsutställningen (stadens två år försenade 300-årsjubileum) och sedan evenemangsstråket som i dag sträcker sig från Universeum och Liseberg bort till Nya Ullevi.

– Det här är ett område som hela tiden utvecklas och växer. Nu ser vi till att lägga ytterligare en pusselbit i områdets utveckling, säger Viveca Risberg, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)