Korsvägen stärks som knutpunkt

När den nya tågstationen under Korsvägen färdigställs framåt 2026 förändras Korsvägen även ovan mark och stärks som knutpunkt för kollektivtrafiken. I höst tar kommunfullmäktige ställning till den nya detaljplanen för området och på onsdagen beslutade trafiknämnden att godkänna genomförandestudien för den nya knutpunkten.

Syftet med genomförandestudien har varit att utreda förutsättningar och kostnader för Göteborgs Stads förslag för Knutpunkt Korsvägen, alltså det trafikförslag som finns i den föreslagna detaljplanen.

Trafiknämnden beslutade på mötet den 20 juni att godkänna genomförandestudien och dessutom föreslår nämnden att kommunfullmäktige fastställer en projektbudget för Knutpunkt Korsvägen på 900 miljoner kronor (i 2017 års prisnivå).

- Den nya Knutpunkt Korsvägen innebär att vi stärker kapaciteten för spårvagnar och bussar med nya spår och hållplatslägen. Det blir också smidigare att ta sig fram till fots och på cykel.  Däremot minskas antalet bilkörfält något när vi förändrar gatustrukturen, säger Lina Gudmundsson, projektledare på Trafikkontoret.  

I förslaget ingår, utöver cykelparkering i markplan, ett underjordiskt cykelgarage i anslutning till tågstationen.

En viktig förutsättning för ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige och för att säkra finansieringen inför antagandet av detaljplan Station Korsvägen, är att ett projektavtal kommer till stånd inom Västsvenska paketet.

Publicerad 20 juni 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)