Redan i år kan den nya visualiseringsdomen börja byggas på Universeum

Redan i år kan den nya visualiseringsdomen börja byggas på Universeum

Korsvägenområdet

Nu kan det bli en visualiseringsdom på Universeum

Byggnadsnämnden har nu antagit förslaget på att bygga en visualiseringsdom på Universum. Domen ska användas för utbildning och underhållning och ha platser för ungefär 150 personer.

Visualiseringsdomen, som beräknas ge Universum 200 000 fler besökare per år, är en del i utvecklingen av Korsvägenområdet som ett starkare centrum för events.

Visualiseringsdom ska byggas i trä och kan bli ett nytt och intressant landmärke i staden

Domen ska kunna användas även när resten av Universeum är stängt och därför planeras det även för en mindre tillbyggnad med en extra entré. Visualiseringsdom ska byggas i trä och kan bli ett nytt och intressant landmärke i staden.  

Platsen mellan Universum och Världskulturmuseet kommer också att omvandlas och där kan det bland annat bli en ny lekplats, men det är inget som ingår i just den här planen.

Byggnadsnämndens beslut innebär att om inte detaljplanen överklagas så kan Visualiseringsdomen börja byggas redan i år.

Publicerad 24 juni 2020 (Uppdaterad 8 juli 2020)