Korsvägenområdet

Stora förändringar vid Korsvägen i sommar

I sommar går bygget av Västlänkens station Korsvägen i en ny fas. En större yta kommer att beröras av bygget och den trafikomläggning som görs kommer att gälla fram till 2024.

Fram tills nu har Trafikverkets projekt Västlänken främst jobbat i området närmast Liseberg och Universum men från och med i sommar kommer en större del av Korsvägen att tas i anspråk.

Detta medför också en större trafikomläggning och att nytt, tillfälligt resecentrum byggs. Kollektivtrafik liksom bilar, cyklister och gående, som ska passera Korsvägen i nord-sydlig riktning, kommer att gå på en bro över Västlänkens schakt.  Dessutom kommer ett antal busslinjer de kommande åren att få hållplatslägen vid Lisebergs Station eller Berzeliegatan, istället för vid Korsvägen.

visionsbild över korsvägen under ombyggnad från skånegatan

Flera av busslinjerna som idag stannar vid Korsvägen kommer att temporärt förflyttas till närliggande hållplatser.

Arbetet med att bygga den nya trafiklösningen, som ska gälla fram till 2024, kommer att pågå mellan 13 juni och 27 juli i år. Sommarens arbeten kommer att innebära en del störningar för trafiken.

När Trafikverket framåt 2024 lägger igen sina schakt kommer staden att färdigställa bygget av det nya Korsvägen. Detta projekt, Knutpunkt Korsvägen, ska vara genomfört när tågstationen öppnar för trafik, enligt planerna 2026. Knutpunkt Korsvägen finansieras av Västsvenska Paketet.

Stadens vision är att Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats.

Bilder: Trafikverket.

Publicerad 15 maj 2020 (Uppdaterad 31 juli 2020)